Hopp til innholdet

Grønne korridorer – Framtidens transportløsninger

  Framtidens transport er grønn og utslippsfri. Dette krever samhandling mellom myndigheter og næringslivet. Godstransport fra veg til sjø og bane er avgjørende. Nasjonal Transportplan blir viktig. Godskonferansen 2024 er et viktig møtepunkt for alle som er opptatt av bærekraftig og fremtidsrettet logistikk. Kommer du?

  Godskonferansen 2024 er en nasjonal konferanse i samarbeid mellom Ace Green, Godsalliansen og Bodøregionens Utviklingsselskap. Konferansen finner sted på Scandic Havet Bodø, 29.jan.2024

  For å nå utslippsmålene må vi tenke nytt rundt transport og transportsystemer. Jeg ser frem til å høre fra både vareeiere, transportører og de som legger føringer gjennom rammebetingelser og planverk på konferansen «grønne korridorer – fremtidens transportløsninger» . Jeg håper denne konferansen vil være en viktig møteplass for å diskutere et spennende og viktig område.

  Erlend Willumsen, Markeds- og Utviklingssjef i Bodø Havn

  På konferansen møter du blant annet:

  • Statssekretær samferdselsdepartementet
  • Ingvild Storås, adm. dir. CargoNet
  • Kai Just Olsen, adm. dir. Asko Maritime
  • Kjell Olav Gammelsæter, adm. dir. Norske Havner
  • Bjørn Olvik, Nova Sea

  Program

  09.30 – 10.30 Registrering og mingletid 


  Åpningssekvens

  10.30 Offisiell åpning v/ Ordfører i Bodø, Odd Emil Ingebrigtsen (H) 

  10.35 – 10.55 Åpningstale – Cecilie Kroglund, Statssekretær Samferdselsdepartementet 

  10.55 – 11.15 Bjørne Grimsrud, Transportøkonomisk institutt

  11.15 – 11.35 Jernbanens rolle frem mot 2030 v/ Oskar Stenström, Godsdirektør Bane NOR

  11.35 – 12.00 Panelsamtale innledere & statssekretær

  12.00 – 13.00 Lunsj

  Infrastruktur, sjø & bane

  13.00 – 13.15 Havnene, en kritisk infrastruktur for mer gods på fra veg, til sjø og bane, v/ Kjell Olav Gammelsæter, Adm Dir i Norske Havner 

  13.15 – 13.30 Ny grønn teknologi i maritim næring, v/ Kai Just Olsen, Adm Dir i Asko Maritime

  13.30 – 13.45  Mål om vekst for gods på bane – hva skal til for å lykkes v/Ingvild Storås Adm Dir i CargoNet

  13.45 – 14.15 Panelsamtale med innledere

  14.15 – 14.35 Panelsamtale Rakel Hunstad, Bodø Energi/Fjuel og Axel Klafstad, Green H.

  14.35 – 15.00 Pause & mingletid

  Nasjonal Transportplan & rammebetingelser – Næringsaktører m/m

  15.00 – 15.45 Innledninger og panelsamtale med næringsaktører relevant fra næringen – Sjømatnæringen (tbc), Norsk E-Fuel v/ Lars Bjørn Larsen og Rema Distribusjon v/ Rune Herje (tbc)

  15.45 – 16.00 Bærekraftige godsløsninger, avgjørende for næringen v/ Bjørn Olvik, Leder Industri og Salg Nova Sea

  16.00 – 16.15 Ace Green og grensekryssende jernbanekorridorer, v/ Kristin Frodahl Rognerud, Rana Utvikling og  Ann Kristin Torgersen, Klosser Innovasjon

  16.15 – 16.30 Pause

  16.15 – 16.35 NTP innspill, Are Kjensli, adm. dir. NHO Transport og Logistikk

  16.35 – 17.15 Panelsamtale Stortingsrepresentanter om NTP v/ Willfred Nordlund (Sp),  Mona Fagerås (Sv), Marianne Dobakk Kvensjø (H), Dagfinn Olsen (FrP) & (Ap)

  18.00 Icebreaker 

  19.30 Middag