Hopp til innholdet

Godt samarbeid på Øraterminalen er nøkkelen til effektive operasjoner

  Borg Havn fra sjøsiden

  En direkte konsekvens av covid-19 er den kraftige kostnadsøkningen for oversjøisk containertransport. Dette påvirker hvordan enkelte varetyper fraktes, stein er eksempel på et sånt produkt.

  – Vi har sett eksempler på kostnadsøkning for frakt av en 20 fots container fra Asia til Norge på helt opp mot 350 %, sier Kenneth Mathisen, terminalsjef på Borg Havn. Dette gir konsekvenser for vareeiere og shippingbransjen. Det er nå billigere chartre hele skip direkte fra Asia til Norge for enkelte varetyper, forteller Mathisen.

  Dreining mot bulk

  Kantstein er et slikt produkt. Dette er er en varetype som tidligere har representert et årlig volum på cirka 3 000-4 000 containere. Steinproduktene går blant annet til aktørene Heimdal Granitt og Betong, Beer Sten AS og Naturstenskompaniet Norge AS.

  Det er nå billigere chartre hele skip direkte fra Asia til Norge for enkelte varetyper.
  Terminalsjef i Borg Havn, Kenneth Mathisen

  I en normalsituasjon ankommer det ukentlig mellom 20 – 80 containere med steinprodukter med containerskip til Øra. Slik prisnivået for containertransporten har utviklet seg, som følge av covid-19, ser vi en dreining til at lasten nå kommer i bulk. Det betyr færre og større skip som skal betjenes, forteller terminalsjefen.

  Losseoperasjon av kantstein
  Foto: Borg Havn

  Et eksempel på denne type dreining er anløpet av Daiwan Wisdom med 20 000 tonn kantstein ombord. Halvparten av lasten, ca. 7 200 paller, skal losses i Fredrikstad. Deretter seiler skipet videre til Drammen hvor resterende 10 000 tonn steinprodukter skal settes i land.

  Godt samarbeid på Øraterminalen er nøkkelen til effektive operasjoner

  Et anløp med 20 tusen tonn kantstein krever god planlegging og godt samarbeid. Losseoperasjon av Daiwan Wisdom tar ca en uke, med arbeidsdager fra syv om morgenen til ni om kvelden. Arbeidet fordeles på to arbeidslag á 20 personer pr lag. Dette inkluderer losse- og lastearbeidere, operatører og Borg Havns kranførere.

  Det gode samarbeidet vi har med havneoperatørene Greencarrier og Andersen & Mørck er nøkkelen til effektive operasjoner
  Kenneth Mathisen, terminalsjef i Borg Havn

  Stikkord: