Hopp til innholdet

God volum- og aktivitets utvikling i Karmsund havn første halvår 2020

  Aktiviteten i første halvår 2020 har vært god og Karmsund havn opplever en sterkt økning i godsvolumene over terminalen. Containertallene økte med 7 % i juni og det forventes videre vekst når Koronapandemien forhåpentligvis gradvis avtar.

  Koronakrisen er merkbar, til tross for volumvekst over Haugesund Cargo Terminals (Husøy) er containervolumene sammenlignet med første halvår 2019 ned med 3,3 prosent.

  Volum- og aktivitetsvekst

  Når det gjelder antall tonn lastet og losset over Karmsund Havns kaier, ble det pr juni lastet og losset 463.000 tonn, mot 397.000 tonn samme periode i 2019. Dette gir en vekst i godsomslag på 16,7 % første halvår.

  Les også: Tromsø havn med positiv utvikling i godstrafikken

  Flott utvikling også når det gjelder rullende last (ro-ro) med en vekst på 29,7 % mot samme periode i 2019. 

  Foto: Karmsund Havn

  Karmsund Havn er en av Norges største fiskerihavner og første halvår 2020 ble et sterkt halvår. Tilsammen ble det lastet og losset 245.000 tonn fiskeprodukter første halvår, mot 179.000 samme periode i 2019. Dette gir en vekst på 37 % og veksten er i flere kategorier. Ekstra gledelig er det med vekst også i konsumfisk segmentet. 

  Når det gjelder aktiviteten på Killingøy offshore & subseabase, har første halvår gitt en fin økning i antall anløp og kampanjer (mobilisering og demobiliseringer). Per juni var det 122 anløp mot 103 samme periode året før, hvilket gir en vekst på 18,4 %.