Hopp til innholdet

Fullbooket på seminaret «Havnerollen i endring»

  Endringstakten øker. Hvilke trender og drivkrefter påvirker havnerollen? Demografi, teknologi, marked, regulatoriske grep og klima. Temaet for konferansen i Kristiansand var teknologi, hvilke muligheter det gir og hvordan best utnytte fordelene.

  Gode tilbakemeldinger fra deltagere på seminaret «Havnerollen i endring» arrangert av Shortsea Promotion Centre og Norske Havner i Kristiansand. Tema for konferansen var betydningen teknologi spiller for fremtidens havn.

  Skal en lykkes med en mer effektive håndtering av gods, må en utnytte de fordelene som ny teknologi kan gi. Innføring og bruk av teknologiske nyvinninger vil også kunne gjøre operasjoner mer arealeffektive.

  Konferansen som var nummer to i rekken av tre arrangeres i felleskap mellom Shortsea Promotion Centre og Norske Havner. Fokuset denne gangen var teknologi som utviklingsdriver for fremtidens havn.

  På seminaret deltok havner, rederier, terminaloperatører og myndighetspersoner. Foredragsholdere representert ved Red Rock, Moss Havn, AVINOR og Seafront.

  Morten Årikstad, CEO i Seafront, snakker om havneoperatørens krav til fremtidens havn.

  Foredragsholderene presenterte konkrete case på bruk og implementering av teknologi, samt hvilke fordeler dette ga for mer effektiv drift og utnyttelse av areal.

  Formålet med «Havnerollen i endring» konferansene er å belyse aktuelle problemstillinger som påvirker havnerollen, bidra til nytenkning og en styrking av konkurransesituasjonen til havnene.

  Neste og foreløpige siste del i møte-serien er på Transport & Logistikk i Oktober.