Hopp til innholdet

Fra vei til sjø med tilskudd fra Kystverket

  Har du planer om nye tilbud for transport av gods som flytter gods fra vei til sjø? Kystverket tar nå imot nye søknader om tilskudd til nærskipsfart. Søknadsfristen er 17. desember 2021.

  Tilskudd til nærskipsfart skal bidra til regjeringens mål om å legge til rette for en konkurransedyktig nærskipsfart slik at godstransport på vei overføres til kjøl der dette er mulig.

  Vi gleder oss over de positive effektene som ordningen har bidratt til.  Vi ønsker oss nye søknader som kan bidra til at mer gods går sjøveien
  Seniorrådgiver Erika Marlen Støylen i Kystverket. 

  Kystverket har gitt tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud siden 2017. Til nå er det gitt tilsagn om ca 200 millioner kroner i tilskudd til etablering av ti nye godsruter. Om lag en million tonn gods er flyttet fra vei til sjø med tilskudd fra Kystverket. 

  Tilskuddsordningen skal bedre tilgangen på sjøtransport for næringslivet og redusere de samlede kostnadene for godstransport ved å flytte gods fra vei til sjø. Tilskuddet skal være en hjelp i oppstartsfasen av nye tilbud for transport av gods på sjøen. Flytting av godstransport har nytteverdi for samfunnet gjennom færre trailere langs norske veier, økt trafikksikkerhet og reduksjon i lokale utslipp. Regjeringen viderefører med dette innsatsen for å styrke sjøtransportens konkurranseevne. 

  Rederier som har mottatt støtte tidligere

  RederiType prosjektRuteTildelt støtte
  Base Marine Norway ASNy godsruteKristiansund-Stavanger21,1 millioner kroner
  DFDS Logistics ASEndring av eksisterende ruteImmingham-Oslo4,3 millioner kroner
  Color Line ASNy godsruteOslo- Kiel33,8 millioner ekroner
  Hav Line ASNy godsruteVestlandet – Hirtshals13,9 millioner kroner
  Viasea Shipping ASEndring av eksisterende ruteOslo-Kristiansand10,2 millioner kroner
  Eureka Shipping Ltd.Ny godsruteBodø-Tromsø41,6 millioner kroner
  NCLNy godsruteStord-London24,9 millioner kroner
  Sea-Cargo ASNy godsruteBergen-Swinoujscie25,7 millioner kroner

  Mer informasjon?

  Her finner du mer informasjon om tilskuddsordningen

  Eller ta kontakt med:

  Seniorrådgiver Erika Marlen Støylen +4741146011 / erika.marlen.stoylen@kystverket.no