Hopp til innholdet

Fortsatt god containervekst i starten av 2019

  Antall containere over Larvik havn økte med 19 prosent i første kvartal 2019. Dermed går det mot nok et rekordår innenfor containertrafikk.

  I første kvartal ble det lastet og losset i alt 0,45 millioner tonn gods over Larvik havn, noe som var 13 prosent lavere enn i fjor. Årsaken til dette er mindre steineksport. Containerstatistikken viser imidlertid 22.200 TEUs per mars, dette er hele 19 prosent flere containere enn i fjor – som var et rekordår. Antall importcontainere TEU har isolert økt med 32 prosent, mens eksporten er 9 prosent høyere enn i 2018. 

  Larvik havn utvider containterkaia på Revet

  – Det at vi igjen går mot nye rekordtall for containertrafikken over Larvik havn i 2019 er svært gledelig, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas. 

  Totalt 19.200 fraktenheter ble transportert med Color Line i årets tre første måneder, en nedgang på 2 prosent fra året før. 143.400 ferjepassasjerer reiste over Larvik havn i samme periode, det var 7 prosent færre enn i 2018. I fjor var imidlertid påsken i slutten av mars og dermed var denne trafikken med i tallene for første kvartal.

  Larvik Havn KFs omsetning ble 15,2 millioner kroner i første kvartal 2019, en vekst på 5 prosent mot fjorår og henger sammen med utviklingen i trafikken.​

  Kilde: Larvik Havn

  Shortsea Promotion Centre Norway​ er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransporten til en større del av verdikjeden.​​​​​​ Vi er en del av den Europeiske kompetanseklyngen av Shortsea Promotion Centre.

  Stikkord: