Hopp til innholdet

Første kvinnelige styreleder i Rederiforeningens historie

  På årsmøtet i Haugesund Rederiforening den 28. mars ble Synnøve Seglem valgt til foreningens første kvinnelige styreleder siden foreningen ble opprettet i 1910.

  Maritimt Forum forteller om dette historiske valget på sine nettsider. 

  Hun er til daglig viseadministrerende direktør i Knutsen OAS Shipping. Som styreleder i Haugesund Rederiforening avløser hun Jan Fredrik Meling, adm. dir. i Eidesvik Offshore.

  Haugesund Rederiforening er en kretsforening under Norges Rederiforbund. Synnøve Seglem sitter også i styret til Rederiforbundet foruten i forbundets gruppestyre for Deep Sea.

  Hanna Brummenæs og Bertha Torgersen var de første kvinnelige skipsredere som ble medlem av Haugesund Rederiforening. De var med å etablere foreningen i 1910, men ved gjennomgang av foreningens protokoller er det ikke funnet dokumentasjon på at de noen gang ble foreslått som tillitsvalgte eller selv søkte slike posisjoner.​

  I 2019 har Haugesund Rederiforening 249 innmeldte skip til en samlet kaskoforsikringsverdi av 85,4 milliarder kroner. Med seg i styret har Synnøve Seglem Sindre Matre (nestleder), adm. dir. Arriva Shipping, og Kenneth Walland, adm. dir. Østensjø Rederi.

  (Tekst og foto SMe)

  Stikkord: