Hopp til innholdet

Flytter 800 lastebiler vekk fra veien i Larvik, Oslo og Halden

  Tog til Larvik Havn

  En prosess som startet høsten 2020 med en henvendelse til Larvik Havn fra Bergene Holm, Norske Skog og Greencarrier med et ønske om å benytte tog for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik realiseres idag med åpningen av jernbanesporet i Larvik Havn.

  Ett godstog tilsvarer 30 lastebiler. Ett ekstra tog i uken, på strekningen Larvik-Oslo-Halden, flytter hundrevis av lastebiler fra vei over på bane. Dette betyr mindre eksos, mindre utslipp, mindre svevestøv, mindre mikroplast og tryggere på veiene.

  Tilrettelegging av infrastruktur for lokalt næringsliv og  reduksjon av utslipp og reduksjon av tungtransport er en sentral oppgave for Larvik Havn. Etter flere  år med planlegging er endelig jernbaneterminalen tilknyttet Larvik havn en realitet. Nå kan vi tilby en  effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning, slik at vareeier effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og  bane.
  Havnedirektør i Larvik Havn, Jan Fredrik Jonas

  -Dette er en stor dag for alle involverte aktører, og en viktig milepæl som er nådd for oss i Larvik  Havn, sier Jan Fredrik Jonas, Havnedirektør i Larvik Havn. 

  Bergene Holm har satt  produksjonsrekord de siste 8 årene og forbruker årlig nesten 1,2 millioner kubikkmeter sagtømmer  ved våre 7 fabrikker. Det tilsvarer omtrent 25 000 fullastede tømmerbiler. På andre siden av  fabrikkene går det ut like mange lastbiler med trelast, flis og bark. At vi kan frakte mer av våre  produkter ved å bruke de transportformene med lavest utslipp er viktig. Derfor støtter vi opp om  dette og mange andre prosjekter som reelt bidrar til lavere CO2-utslipp.
  Erland Løkken, administrerende direktør i Bergene Holm AS

  Høsten 2020 henvendte Bergene Holm, Norske Skog og Greencarrier seg til Larvik Havn med ønske  om å ta i bruk sidesporet og terminalområdet ved Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra  Larvik. Nå er det offisiell åpning av jernbanesporet og Grenland Rail vil kjøre faste avganger fra Larvik  på sen kveld eller natt en gang i uken. Greencarrier vil laste på og losse av inne på terminalområdet. 

  Gjennomføring av det grønne skiftet i europeisk industri og oppfyllelse av utslippsforpliktelser i  Glasgow-avtalen vil kreve at vår inn- og uttransporter skjer med utslippsfrie transportløsninger. Norske  Skog Saugbrugs gjennomfører dette nå i praksis. Fra i dag vil all langveistransport av tømmer og flis  til fabrikken i Halden gå på jernbane. Hele omleggingen fra vei til bane har redusert antall tømmer  og flisvogntog på veiene med 7 500 per år.» 
  Finn Arne Bjørnstad, Supply Manager Timber ved Norske Skog Saugbrugs i Halden

  Les også: Et av puslespillene i det store grønne skiftet faller på plass