Hopp til innholdet

Flytter 2.000 vogntog fra vei til bane

  Tog til Larvik Havn

  Fredag var endelig var frakttoget på plass på terminalen i Larvik, nå skal både tømmer og flis lastes vekk fra veien og over på bane. Fredagens avgang markerer realiseringen av et prosjekt som startet med en henvendelse høsten 2020 fra Bergene Holm og Norske Skog.

  Høsten 2020 henvendte Bergene Holm, Norske Skog og Greencarrier seg til Larvik Havn med ønske  om å ta i bruk sidesporet og terminalområdet ved Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra  Larvik.

  Dette er flis og tømmer som skal fraktes til Halden for papirproduksjon. Vi håper å kunne hente enda mer i framtiden

  Finn Arne Bjørnstad, Supply manager,
  Norske Skog Saugbrugs

  Fredag var toget på plass med full kapasitet med 29 vogner på terminalen i Larvik. Toget har nå anledning til å laste både tømmer og flis. Hittil har det kun blitt lastet flis på toget.

  Kombinasjonen sjø, bane og bil er bærekraftig logistikk

  Med en ukentlig frekvens vil toget ankomme Larvik for å laste 13 vogner med flis fra Bergene Holm og 16 vogner med tømmer fra Fritzøe Skoger. Lasten går derfra videre til Norske Skog Saugbrugs AS fabrikk i Halden, hvor produktene brukes i produksjon av magasinpapir. Med dette toget forsvinner det årlig mer enn 2 000 lastebiler bort fra veien mellom Larvik og Halden.

  Les også: Flytter 800 lastebiler vekk fra veien i Larvik, Oslo og Halden

  Det er viktig for oss å bistå lokalt næringsliv med gode logistikkløsninger, og samarbeidet med Bergene Holm og Norske Skog er et godt eksempel på dette.

  Jan Fredrik Jonas, Havnedirektør i Larvik Havn KF

  JAS WorldWide Norway AS (tidligere Greencarrier) er ansvarlig for lastingen av flis og tømmer i Larvik, Svein Frode Borgesen, fra JAS er ansvarlig for lastingen i Larvik, han sier at tog-løsningen åpner for
  flere viktige miljøtiltak framover.

  –Gode logistikk-knutepunkter er viktig. Jernbane vil være en viktig del av transport-logistikken framover, og kombinasjonen bil, sjø og jernbane er svært bra for miljøet, sier Borgersen.

  -Vi ønsker oss en en fullverdig jernbaneterminal her, og på lang sikt på Revet. Vi begynner i det små, men ser at terminalen åpner for mer transport i kombinasjonen sjø og bane, også i forhold til eksport og import, sier Jan Fredrik Jonas.