Hopp til innholdet

Få søknadsveiledning – spar tid og ressurser

  I mai er det søknadsfrist for både tilskuddsordningen for godsoverføring og tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner. Søknadsveiledning i forkant kan spare både tid og ressurser og sikre en mer presis søknad.  

  Årets søknadsfrist er 31. mai 2021 for tilskudd til godsoverføring, og 10. mai for tilskudd til effektive og miljøvennlige havner . Kystverket tilbyr veiledningsmøter i forkant av søknadsfristen ,slik at potensielle søkere kan få forbedret søknadene sine.

  Les også: 760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø

  Jeg har positiv erfaring med veiledningsmøter fra tidligere søknadsrunder, og synes godt at flere søkere burde ta kontakt i forkant av søknadsfristen. Vi ser da at søknadene jevnt over blir mer presise, og søkere slipper å bruke tid på de delene av prosjektene som ikke faller inn under ordningen.
  Seniorrådgiver i Kystverket, Øyvind Sandbakk

  Til begge tilskuddsordningene stilles det krav til hvordan søknadene skal utformes, og forskriftene som regulerer ordningene inneholder mye informasjon om ordningene og hvilke dokumentasjonskrav som stilles.

  Av erfaring vet vi at veiledning og dialog med oss i forkant av innsending ikke bare sikrer at søknader tilfredsstiller de formelle krav, men også at dette forenkler og forkorter Kystverkets saksbehandlingstid. Ta kontakt.
  Seniorrådgiver i Kystverket, Erika Støylen

  Gode råd om hvordan skrive en god søknad

  Shortsea Promotion Centre Norway, i samarbeid med BAUTA, tilbyr medlemmer som planlegger å søke om tilskudd å ta kontakt for å få litt råd om hva som skal til for å skrive en god søknad.

  Advokatene i BAUTA advokatfirma har lang fartstid fra Kystverket og gir innsikt i prosessen og råd på hva som gjør en god søknad. 

  BAUTA har spesialkompetanse innen kystforvaltning, miljørett og eiendomsrett. De har særlig kompetanse innen havne- og farvannsloven og tilskuddsordningene for godsoverføring fra vei til sjø og effektive og miljøvennlige havner.   

  Er dette av interesse?

  Ta kontakt med:
  Jørn Askvik, Shortsea Promotion Centre Norway: Shortsea@shortseashipping.no

  Elisabeth Voldsund, BAUTA: Elisabeth.Voldsund@Bauta.no

  Om tilskudd til godsoverføring

  Kystverket gir tilskudd etablering av sjøbasert transporttilbud for gods som i dag fraktes på vei. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å oppfylle målet om mer gods på sjø.
  Er du reder etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land og har planer om å etablere ei ny godsrute, vil vi gjerne høre fra deg. Søknadsfrist 31. mai.

  Du finner mer informasjon om ordningen på www.kystverket.no/godsoverforing

  Kontaktperson: Erika Støylen, epost: godsoverforing@kystverket.no

  Kran operatør Stig Vegar Jakobsen Foto: Yilport

  Om tilskudd til effektive og miljøvennlige havner

  Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner skal gå til investeringer i havneinfrastruktur, tilgangsinfrastruktur og/eller mudring. Søknaden må synliggjøre hvordan tiltaket vil bidra til en effektivisering i logistikkjeden. Søknadsfrist 10. mai.

  Du finner mer informasjon om ordningen på www.kystverket.no/effektivehavner

  Kontaktperson: Øyvind Sandbakk, epost: oyvind.sandbakk@kystverket.no