Hopp til innholdet

Et knutepunkt for regionsutvikling

  For andre gang er det gjennomført en ringvirkningsanalyse i Karmsund Havn. Formålet med analysen er å definere og vurdere de økonomiske ringvirkningene næringsaktiviteten på Karmsund Havn skaper for regionen. Resultatet viser at Karmsund Havn er en stor bidragsyter til sysselsetting og inntekter til kommunen og derav et viktig knutepunkt for utviklingen av hele regionen.

  I Karmsund Havns eierstrategi står det nedfelt; «Overordnet styringsparameter er Selskapets evne til å påvirke den samlede samfunnsøkonomisk verdiskaping i regionen. Dette skal påvises i en ringvirkningsanalyse første gang i 2016, hvor resultatet danner basispunkt for senere vurdering minst hvert fjerde år. Analysen skal baseres på beste-praksis i bransjen, tilsvarende anbefaling fra Norsk Havneforening.»

  Resultatet viser at Karmsund havn er en stor bidragsyter for regionsutviklingen

  Formålet med analysen er å definere og vurdere de økonomiske ringvirkningene næringsaktiviteten på Karmsund Havn skaper for regionen.

  Resultatet fra de to analysene (2018 og 2022) viser at Karmsund Havn er en stor bidragsyter til sysselsetting og inntekter til kommunen og derav et viktig knutepunkt for den sosioøkonomiske utviklingen av hele regionen. Analysen understreker også den sterke utviklingen som har skjedd de siste årene.

  • Økningen i sysselsetting tilknyttet Karmsund Havn, er høyere enn den generelle økte sysselsettingen.
  • For hver omsetningsøkning i million kroner i Karmsund Havn, er omsetningsøkning på 106 millioner i ringvirkninger.
  • I perioden fra 2018-2022 gjennomførte Karmsund Havn investeringer i eiendom, areal og infrastruktur for 375 millioner NOK.
  Variabel20182022Utvikling
  Sysselsetting (private årsverk)3 0794 40243%
  Omsetning (millioner NOK)7 08010 84553%
  Verdiskapning (millioner NOK)2 4633 67349%
  Skatteinntekter32047749%
  Resultater av ringvirkningsanalysen 2022 vs 2018

  Objektiv vurdering av direkte og indirekte ringvirkninger av havneaktiviteten

  Norske Havner har rammeavtale med danske Gemba Seafood Consulting (GSC), om gjennomføring av ringvirkningsanalyse for Norske Havners medlemshavner. Analysen er basert på den økonomiske modellen utviklet av industriorganisasjonen Danske Havner for verdsettelse av havners økonomiske ringvirkninger i lokalsamfunn. Siden 2007 har modellen blitt brukt til å kartlegge ringvirkningene på over 20 havner i Danmark og 17 havner i Norge.

  Modellen er basert på en objektiv vurdering av de direkte, indirekte, og induserte økonomiske virkningene av havnens aktivitet, og gjør det mulig å måle havnens sysselsettingsstruktur og økonomiske betydning for regionen.

  Rutekart Karmsund Havn