Hopp til innholdet

Et av puslespillene i det store grønne skiftet faller på plass

  Larvik kommunestyre har vedtatt å la Larvik Havn få etablere en midlertidig jernbaneterminal på Sikatomta, helt i tråd med behovene til store kunder som Bergene Holm AS og Norske Skog.

  Prosjektet omhandler oppstart av jernbanetransport for tømmer og flis mellom Larvik og Halden. Transportløsningen er basert på transport av produkter mellom Bergene Holm i Larvik og Norske Skog Saugbrugs i Halden.

  -Bruk av terminalen i Larvik havn vil gi betydelig lavere transport-kostnader og lavere utslipp. Videre sikrer transportløsningen at tog blir mer konkurransedyktig mot veitransport. Total årlig utslippsreduksjon er beregnet til ca 800 CO2 i tonn i dette prosjektet. I sum er vil dette gi store miljøgevinster, forteller Thomas Arbo Høeg i Greencarrier.

  Les også: Sa ja til jernbaneterminal i Larvik

  Vi gleder oss over at Larvik kommune har inngått en By-plan-avtalen med staten. Et av hovedprosjektene i denne By-plan-avtalen med staten har til hensikt å løse Øya-krysset.  På basis av dette har Greencarrier tro på at vi skal klare å lage gode logistikk – løsninger som vil gavne det lokale næringsliv, innbyggerne og miljøet, sier Thomas.

  Dette er en stor dag for alle involverte aktører, og en viktig milepæl som er nådd for oss i Larvik Havn. Av hensyn til havnens fremtidige utvikling, og for å styrke lokalt næringsliv, er vi svært glade for å kunne realisere dette prosjektet.
  Markedssjef i Larvik Havn, Beate Palmgren.

  – Tilrettelegging av infrastruktur for lokalt næringsliv, er en sentral oppgave for Larvik Havn. Nå kan vi tilby en effektiv og miljøvennlig jernbaneløsning, slik at vareeier effektivt kan flytte sitt gods fra vei til sjø og bane, og derigjennom bidra til reduksjon av utslipp og reduksjon av tungtransport på vei, sier havnedirektør Jan Fredrik Jonas.

  Jernbanesporet på Sikatomta

  Et forretningsmessig viktig prosjekt med store miljøgevinster

  I fjor høst henvendte Bergene Holm AS, papirfabrikken Norske Skog Saugbrugs i Halden og Greencarrier seg til Larvik Havn med ønske om å ta i bruk jernbanesporene og terminalområdet tilknyttet Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik.

  Dette er ett av mange viktige, små tiltak for å redusere de negative klimapåvirkningene. Hvis vi ikke kan ta ett steg, hvordan skal vi da komme i mål?
  Erland Løkken, Daglig leder i Bergene Holm AS

  -For kundene som bruker Larvik havn er det positivt at Larvik er på vei til å bli en fullverdig intermodal havn. På lang sikt ønsker vi fullverdig spor-løsning ut til Revet. En slik løsning vil påvirke det grønne skiftet i positiv retning og skape nye løsninger for mange av våre kunder, både innenfor industri og container -segmentet, forteller Thomas Arbo Høeg i Greencarrier. 

  Transportene østover vil bestå av en omtrentlig 50/50 fordeling av flis fra sagbruket på Amundrød nord i Vestfold og massevirke fra omkringliggende skoger. I retur vil Bergene Holm transportere sagtømmer fra Halden-området til sagbruket på Amundrød.

  Beslutningen tatt av Larvik kommunestyre vil gagne miljøet og redusere CO2, når tømmer og flis nå overføres fra vei til bane.
  Kjell Arve Kure, Administrerende Direktør i Norske Skog Saugbrugs

  Første Tømmertog i september

  Larvik havn sin visjon er å «utvikle havnen til den mest miljømessige og kommersielt foretrukne havn på vestsiden av Oslo-fjorden, og derigjennom bidra positivt til styrking av regionens næringsliv». Gjennom dette prosjektet er vi på god vei for å oppnå denne visjonen, sier Thomas i Greencarrier.

  Tømmertog
  Foto: Hans Morten Tamnes

  – Målet er at det første tømmertoget kan ankomme terminalen i september, men det avhenger helt av prosessen, påpeker Beate Palmgren og Jan Fredrik Jonas.

  Shortsea Promotion Centre Norge har tillatelse til å gjengi deler av artikkelen «sa ja til jernbaneterminal i Larvik» som først ble publisert på Moderne Transport sin nettportal – Moderne transport