Hopp til innholdet

Esbjerg havn utvider kapasiteten

  Styret i Esbjerg havn har vedtatt byggingen av en ny, 40.000 m2 multi-terminal i det østlige havneområdet, dette for å møte økt etterspørsel etter områder for lagring og frakt av last. Den nye terminalen forventes å stå ferdig innen utgangen av året.

  Esbjerg havn har økende etterspørsel etter områder med tilgang til kaier og kraner. Havnen etablerer derfor en ny 40.000 m2 multi-terminal vest for de eksisterende multi-terminalene i den østlige havnen. Terminalen vil ha direkte tilgang til de tre rampene som allerede er etablert ved kai.

  » Vi kan se økt etterspørsel etter nettsteder for lagring og frakt av last, biler og containere, samt komponenter til vindmølleindustrien. Den nye terminalen er ment å imøtekomme den etterspørselen og gi kundene våre best mulige forutsetninger for å drive og utvikle virksomheten, sier Dennis Jul Pedersen, havnedirektør i Esbjerg havn.

  Den nye terminalen vil være overflatebehandlet med betongfliser, og det skal bygges avløp, gjerder settes opp og porter installeres. Kostnadene for etablering av terminalen forventes å løpe til en samlet investering på rundt 15 millioner danske kroner.

  Forventer mer sjøtransport

  I 2018 håndterte Esbjerg havn 4,4 millioner tonn last i sin rolle som knutepunkt for Ro Ro-trafikken, 6 faste linje services og forbindelser til mer enn 25 havner. Esbjerg havn er også Danmarks største knutepunkt for bilimport. I Europa produseres det 19,6 millioner biler per år, og trenden er at flere og flere av disse bilene skal holdes på lager i havnene de blir sendt fra. Den samme trenden gjelder trailertrafikken, med mer og mer last som blir transportert til sjøs.

  «Sjøruter blir stadig mer konkurransedyktige sammenlignet med veitransport, på grunn av de fallende kostnadene, som blant annet er ett resultat av større skip. Det er også et generelt fokus på å flytte Europas trafikk fra vei til sjø for å redusere problemer med motorvei kapasitet. Vi har tro på at den positive utviklingen vil fortsette, noe som gir nye muligheter til våre kundene, muligheter som vi skal hjelpe dem å oppfylle, sier Dennis Jul Pedersen, havnedirektør i Esbjerg havn.

  Foruten bilimport og last, forventer havnen at terminalen vil forbedre mulighetene for å sende ut tyngre prosjektlaster, f.eks komponenter til vindmølleindustrien, og for sending av tunge maskiner som landbruksutstyr.

  Terminalen forventes å være ferdig i november 2019 og vil ligge ved siden av de to eksisterende multi-terminalene ved havnen, som drives av Blue Water Shipping og Scandinavian Auto Logistics.​