Hopp til innholdet

Erstatter en million km med lastebiltransport

  ASKOs mål er «bærekraftig og klimanøytral», herunder en utslippsfri transportflåte innen 2026. Et av de store stegene mot dette målet er den hel-elektriske transportkjeden mellom Østfold og Vestfold.

  Dåpsseremonien for de batteri-elektriske sjødronene er torsdag 15. september i Moss Havn. Dronene, som etterhvert skal operere ubemannet, settes i drift mellom havnene i Moss og Horten.

  Strekningen Moss-Horten skal opereres med to sjødroner for å oppnå tilstrekkelig frekvens. Dronene vil ha en kapasitet på åtte rundturer per dag og vil frakte 128 Euro-traller i hver retning over Oslofjorden.

  Grønn, effektiv og bærekraftig varelogistikk

  For Asko er målet at all transport i Asko-regi skal skje uten utslipp, fortrinnsvis med elektrisitet eller hydrogen, framstilt med fornybare energikilder. Hver av sjødronene skal ha plass til 16 standard euro-trailere som rygges om bord av elektriske terminaltraktorer. På andre siden av fjorden står terminaltraktorer klar til å trekke trailerne på land.

  Foto: Asko

  Elektriske trekkbiler skal trekke trailerne mellom havn, lager og kunder. På denne måten vil hele transportkjeden være helelektrisk og bærekraftig med 0-utslipp. Asko sikter på å få levert elektriske terminaltraktorer og serieproduserte elektriske lastebiler med minimum 150 kilometer rekkevidde på plass så raskt som mulig. Det er forventninger til at dette kan leveres fra 2023.

  Viktig mulighet for norske selskaper

  Prosjektet er norsk og mesteparten av utstyret til sjødronene leveres fra norske leverandører. Asko Maritime AS, bidrar til at autonome mobilitetsløsninger kan ha et hjemmemarked for Norske selskaper som sikter mot internasjonal eksport.

  Asko Maritime, har knyttet til seg flere partnere i drone-prosjektet; Massterly og Kongsberg Maritime som bl.a arbeider tett med klasseselskapene DNV GL og Sjøfartdirektoratet for implementering og godkjenning av teknisk løsning og bemanning, samt Moss havn.

  Vi tror at veien til målet om å oppnå null utslipp gjennom hele verdikjeden, kun kan nås gjennom samarbeid mellom selskaper.
  Kai Just Olsen, CEO i Asko Maritime

  Det norske selskapet Naval Dynamics står bak designet av Asko-dronene, og Kongsberg Maritime er teknologi-partner og systemintegrator. Ocean Infinity leverer teknologien for å effektivisere laste-/ losse operasjonene i havn.

  Konseptet Moss-Horten skal etter planen videreutvikles og brukes på andre strekninger i Norge og utlandet, noe som vil legge mindre beslag på allerede hardt belastede veier og gi lavere CO2-utslipp.