Hopp til innholdet

Er du klar for 85?

  Oslofjordhavnene jobber sammen for en Utslippsfri Oslofjord. Målet er 85% utslippsreduksjon i 2030. Samarbeid og dialog; Internt i Oslofjorden, sammen med vareeier, og på lag med våre europeiske hub-havner er stikkordene.

  Hvordan skal vi klare å kutte utslippene i Oslofjorden med 85% før 2030? Dette var spørsmålet Klimasatsprosjektet utslippsfri Oslofjord stilte seg. Prosjektet er et samarbeid mellom havnene i Oslo, Drammen, Moss, Borg, Larvik, Grenland og Kristiansand.

  Havnesamarbeidet Utslippsfri Oslofjord vil bidra til å forenkle overgangen fra fossile til fornybare drivstoff for rederier og andre kunder. Vi vil bryte barrierer i forbindelse med det grønne skiftet ved å tilby felles løsninger og ha en felles miljøpolitikk.
  Heidi Neilson, leder for havnesamarbeidet Utslippsfri Oslofjord og seksjonsleder plan og miljø i Oslo Havn.

  Formålet er å tilrettelegge for etablering av én grønn korridor og spre kunnskap om hvordan sjøveien kan bidra til reduserte utslipp i transportsektoren.

  Prosjektmålsettinger

  • Oslofjordhavnene skal tilrettelegge for én grønn korridor i 2025.
  • Innen 2024 skal et containerskip i Oslofjorden bruke landstrøm
  • Innen 2025 skal ti containerskip bruke landstrøm  
  • Etablere felles miljøpolicy i Oslofjordhavnene og hub-havner som f.eks Hamburg, Rotterdam og Antwerpen innen 2023

  15 skip i faste ruter, på landstrøm, reduserer utslipp med opptil 90%

  Første skritt på veien mot reduserte transportutslipp rundt Oslofjorden er å flytte gods fra vei til sjø. Neste skritt er koble skipene til landstrøm. Oslofjordhavnene har avdekket at ombygging til landstrøm koster ca. ¼ av det rederiene selv estimerte. Dersom 15 skip i faste ruter bygges om, kan opptil 90% av utslippene ved kaia kuttes.

  Yara Birkeland
  Foto: Knut Brevik Andersen, Wilhelmsen Ship service

  Økt bruk av landstrøm forenkles når skipene går i faste ruter. Investeringen for tilrettelegging ombord utnyttes bedre når skipene ligger til land i alle havner. Overgangen til fornybare drivstoff går via landstrøm. Skipene vil fortsette å bruke landstrøm, selv når de går på fornybare drivstoff. Landstrøm er energieffektivt, uten tap, og gjør skipene klare for strengere globale krav. 

  Samarbeidet vi har hatt i dette prosjektet er unikt. Når vi alle kan levere gode løsninger til de samme kundene ligger mye til rette for å komme videre i overgangen til utslippsfri sjøtransport i Oslofjorden.
  Havnesjef Øystein Høsteland Sundby i Moss havn.

  Oslofjorden har syv havner og tilsammen kan vi tilby flere fornybare drivstoff til skip og annen transport i vår region. Om etterspørselen er stor nok, med ambisiøse kunder, gjennom tydelige klimakrav fra kommuner rundt fjorden, kan kanskje et bunkringsfartøy forsyne skipsruter i framtiden.

  Vareeiere som bruker sjøveien kan inngå lenger kontrakter for å bidra til utslippsfri transport.

  Ambisiøse kunder skaper endring

  Utenriksfergene til DFDS benytter seg av landstrømanlegget på Utstikker II, som åpnet i 2019. Color Lines cruiseferger – som går mellom Oslo og Kiel – fikk tilgang til landstrømanlegg i 2011. I Sydhavna kan sementbåtene til Heidelberg cement koble seg til landstrøm (etablert i 2022). Det neste, naturlige steget er å etablere landstrømanlegg for containerskip.

  Oslofjordhavnene er omringet av klima-ambisiøse byer. Vi i Oslofjorden kunne lagt oss på EU sitt mål om 55 % utslippskutt i 2030. Men Oslofjorden har Norges tettest befolkede områder. Vi bør kunne redusere mer.

  MS «Color Hybrid» sett fra Færder fyr: MS «Color Hybrid» er verdens største hybridferge og går mellom Sandefjord og Strømstad. På seilingen inn og ut av Sandefjordsfjorden går skipet på batteri. Foto: Color Line/Ocotocopterfilm/Glenn Walmann.

  Gjennom samarbeid og dialog vil vi finne de mest ambisiøse kundene. Det er de som vil bygge om skipene, eller bygge nye. Det er de som vil vise veien fram til nullutslippskorridorer både på sjø og land.

  Havnene i Oslofjorden har alle ambisiøse klima- og miljømål hvor overføring av gods fra vei til den miljøvennlige sjøveien er helt sentralt.
  Ingvar M. Mathisen, havnedirektør i Oslo Havn og styreleder i Norske Havner

  Oslofjordhavnene fikk bekreftet i oktober 2022, på besøk i Belgia og Nederland, at vi har kommet langt allerede. I Norge har vi landstrøm å tilby, løsningene finnes og kan enkelt tas i bruk. Nå trenger vi de mest ambisiøse rederiene til å bygge om skipet og teste løsningene.

  ASKO autonome drone mellom Moss og Horten
  Foto: Moss Havn

  Oslofjordhavnene vil fortsette å jobbe for en Utslippsfri Oslofjord. Veien videre er å vise hva som må til for å nå målet om 85% i 2030. Samarbeid og dialog; Internt i Oslofjorden, sammen med vareeier, og på lag med våre europeiske hub-havner vil vi fortsette fram mot 2030.