Hopp til innholdet

En milepæl for regional Utvikling og bærekraftig produksjon i Arendal

  Mandag denne uken, ankom det første containerskipet, fra Samskip, til Arendal Havn og markerte dermed starten på en ny og spennende fase, og en viktig milepæl i regional utvikling. Første last med containere skal til batterifabrikken Morrow.

  -Det at vi nå har fått de første konteinerne med produksjonsutstyr levert sjøveien fra Korea, via Rotterdam, er en stor milepæl for oss. Vi har jobbet med å få dette på plass i lang tid, og det er svært gledelig å vise verden at har kommet så langt i prosessen med å etablere bærekraftig produksjon av battericeller i Arendal, sier André Stiansen Logistics Manager i Morrow.

  Jeg vil takke Rhenus Logistics & Morrow Batteries for tilliten, og nomineringen av Samskip til å ivareta sjøtransporten fra & til Rotterdam i denne viktige fasen av prosjektet i Eydehavn. En stor takk også til Arendal Havn og oversjørederiet CMA-CGM, som er viktige bidragsytere og premissgivere til oppdraget.»

  Are Gråthen, Regional Director Norge og Sverige i Samskip

  -Vi har allerede jobbet med innflyttingen av støttesystemer og dry-room i Morrow Cell Factory siden slutten av august, og planlegger å starte produksjon av battericeller her fra første halvdel av 2024. Ambisjonen er da naturligvis å fortsette å ha vareflyten vår over kaikanten på Eydehavn, dersom forholdene ligger til rette for det, sier Stiansen.

  Det er veldig hyggelig at vi har klart å etablere denne godsflyten inn over Eydehavn allerede fra første prosjekt, hvilket ikke hadde vært mulig uten god støtte, drahjelp og fleksibilitet fra Arendal Havn helt siden Morrow’s spede oppstart.  

  André Stiansen Logistics Manager i Morrow

  De 51 Containerne som ble losset i Arendal har seilt fra Sør-Korea på CMA CGM sin FAL1 service, som opererer 100% på LNG, dette reduserer CO2 utslippene med ca. 25% vs. standard fuel. 

  I Rotterdam ble containerne omlastet til Samskip, som gjennomførte siste leg opp til Arendal. Ansvarlig speditør og tilrettelegger har vært Rhenus Logistics, som nå etablerer seg fast i Arendal.

  Du finner rutetilbudet til Arendal Havn på Shortsea Schedules

  Vi er stolte av å være en del av leveransekjeden på den første skipningen inn til Arendal Havn. Containerne med last fra Morrow seilte fra Sør-Korea på vår FAL1 service som opererer 100% på LNG. Dette gir et redusert CO2 utslipp på sirka 25% vs. standard fuel.  Vi er forberedt på en grønn fremtid i shipping!

  Catrin Klossek, Branch Manager Norway på CMA CGM
  CMA container, første leveranse Morrow i Arendal Havn
  CMA Container losset på havnen i Arendal

  En ny tid for regionalt næringsliv

  Arendal Havn har i flere år vært et knutepunkt for lasting og lossing av ulike typer bulklast, (veisalt, kalk, biomasse, HVO, stein mm). Havnen har hatt betydelig vekst i godsvolum hvert år, og i 2022 gikk det 1,2 mill. tonn med gods over havna.

  -Etablering av ny containerterminal markerer et betydelig skritt videre, både for Arendal Havn, men først og fremst for næringslivet i denne regionen. Flere etablerte aktører får tilgang på et nytt kostnadseffektivt transporttilbud på sjø, som gir reduserte kostnader, økt fleksibilitet og bedre bærekraft, også for mindre aktører, sier Rune Hvass, Havnefogd i Arendal Havn.

  Terminalen har gjennomgått betydelige utvidelser de siste årene, for å klargjøre nye havnearealer på Eydehavn til containertrafikk. Det er innkjøpt kraner maskiner og håndteringsutstyra for sikker og effektiv håndtering av containerlasten. Det er etablert mer enn 5 000m2 med lagerkapasitet i havneområdet.

  Vi i Arendal Havn har sett frem til dette første anløpet, som marker en ny tid for Arendal og regionen med tilgang på mer effektiv og bærekraftig sjøtransport. 

  Rune Hvass, Havnefogd i Arendal Havn

  -Etableringen av en ny containerhavn er ingen liten oppgave, og krever omfattende forberedelser for å kunne håndtere ny type last sikker og effektivt. Det kreves også et visst forutsigbart volum for at transportaktørene skal kunne satse, forteller Rune Hvass.

  Tett samarbeid bidrar til sømløs og bærekraftig leveranse

  -Morrow Batteries er bestiller og vareeier. De fortjener honnør for sin tydelige satsing på bærekraftige og kostnadseffektive transportløsninger som også vil komme andre næringslivsaktører til gode, sier Rune Hvass.

  Første Containerskip fra Samskip i Arendal Havn
  Foto: Media Service AS

  Dagens vellykkede anløp i Eydehavn er en demonstrasjon av hvordan tett samarbeid mellom viktige aktører i logistikkkjeden, bidrar til ensømløs og bærekraftig leveranse til sluttkunden, i dette tilfellet Morrow Batteries

  Are Gråthen, Regional Director Norge og Sverige i Samskip

  Ansvarlig speditør og tilrettelegger har vært Rhenus Logistics, som nå etablerer seg fast i Arendal. Rhenus har hatt det overordnete ansvar for tilrettelegging av transporten, CMA-CGM har stått for transporten fra Asia til Europa, og Samskip med shortsea delen inn til Arendal.

  Fremtidens havner må ha et tydelig kundefokus og kunne håndtere mer gods, og flere godstyper.  Havner med liten deviasjon for skipene, god veiforbindelse, som tilbyr effektive operasjoner, og kan forsyne fremtidige operasjoner med ren kraft og fuel vil bli foretrukket.
  Arendal havn er en slik havn.

  Rune Hvass, Havnefogd Arendal Havn

  -Etablering av containerhavn i 2023 er et steg på veien der godsvolumene fra etablering av Morrow batteries nå er i gang. Godsvolumene vil forsterkes kommende år gjennom batterifabrikkens utbygging og nye etableringer på mer enn 2500 daa i Eyde Material park like ved Eydehavn, avslutter Havnefogden.