Hopp til innholdet

En av Norges største fiskerihavner

  Hirtshals havn Norges sørligste havn

  I 2021 ble det landet fisk for til sammen 326,6 millioner danske kroner, og dermed er fisk en svært betydelig del av aktivitetene ved Hirtshals Havn. I Norge beskrives Hirtshals som Norges sørligste havn, og import og landing av fisk fra Norge har stor betydning for næringen i Hirtshals, Nordjylland og Danmark for øvrig.

  Havnens geografiske beliggenhet nær noen av Europas beste fiskevann kombinert med fergeforbindelser til Norge, Færøyene og Island samt motorvei E39 gir helt unike muligheter for håndtering og omsetning av fisk i krysningspunktet mellom nedslagsfelt og markeder.

  Foto: Hirtshals Havn

  Med en verdi på landet fisk i størrelsesorden 500 – 700 millioner. DKK per år er Hirtshals Havn en av Danmarks største fiskerihavner. Fiskevirksomheten ved havna er sentrert rundt konsumfiske, og havna er rammen for betydelig virksomhet innenfor både det pelagiske fiskeriet og bunnfisket.

  Les også: Fersk sjømat sjøveien fra Midt-Norge til Europa

  Havnen har anlegg for landing, håndtering og omsetning av både pelagisk og bunnfisk. Ved Hirtshals Havn landes sild og makrell for foredling i Nordjylland, likesom arter som hyse, rødspette, torsk, breiflabb etc. landes for salg på Fiskeauksjonen Nord Hirtshals. I tillegg kommer forsyninger av fisk fra Norge, som kommer med kjølebiler via fergene.

  SJØMATEKSPORTEN I JANUAR (kilde: Norges Sjømatråd)

  Hirtshals Havn som Norges fiskerihavn

  Norges fiskeriminister Bjørnar Selnes Skjæran og Danmarks fiskeriminister Rasmus Prehn besøkte Hirtshals Havn 07 juni. Tema for møtet var Hirtshals Havn som Norges fiskerihavn. I Norge beskrives Hirtshals som Norges sørligste havn, og import og landing av fisk fra Norge har stor betydning for næringen i Hirtshals, Nordjylland og Danmark for øvrig.

  Økningen i godsvolum viser økende etterspørsel etter godstrafikk gjennom Hirtshals. Dette er et godt utgangspunkt for fremtidige investeringer og ambisiøse vekstplaner vi har for havna.
  Konsernsjef i Hirtshals Havn. Per Holm Nørgaard

  Besøket i Hirtshals inkluderte også et besøk på verdens største laksepakkeri, Hav Line Processing, samt Seawell Hirtshals, som spesialiserer seg på ferske og frosne lakseprodukter basert på norsk og nordatlantisk laks.

  Under besøket viste Bjørnar Selnes Skjæran stor interesse for å høre om havnens rolle og dens betydning for Norge og norske bedrifter. I tillegg understreket han viktigheten av det gode samarbeidet som lenge har eksistert mellom Norge og Hirtshals. Her la han imidlertid også stor vekt på viktigheten av å nå målet om den grønne omstillingen, som er et annet område Hirtshals Havn og Norge kan samarbeide om.

  – ifølge Bjørnar Selnes Skjæran vil de som gjør det grønne skiftet nå få et flott sjansen til å være ledende på sitt felt om 10-15 år.