Hopp til innholdet

Den Maritime klyngen er i vekst

  Maritim verdiskapningsrapport 2020, fra Maritimt Forum, viser at verdiskapingsveksten er sterk og at sysselsettingen øker i maritim næring. Men enkelte segmenter sliter fortsatt.

  Foto: Thomas Tepstad Berge

  I 2019 bidrog næringen med 148 mrd. kroner i verdiskaping, og står dermed for åtte pst. av norsk brutto nasjonalprodukt når oljeoperatørene holdes utenfor. Veksten i maritim verdiskaping har vedvart siden 2017, og var i fjor estimert til hele 6,6 pst. Vi forventer tilsvarende vekst for 2020 og tror at maritim bransje som helhet når tett på 160 mrd. kroner i verdiskaping ved årsslutt.

  Siden bunnen etter oljekrisen ble nådd i 2017 har vi hatt sammenhengende verdiskapingsvekst. Solen skinner ikke på hele klyngen, men dette er et klart tegn på bedre tider for landets viktigste fremtidsnæring
  Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

  Flere ansatte i maritim næring

  Produktiviteten i maritim næring er høy og er ventet å tilta, hvilket betyr at omsetning og verdiskaping vil øke mer enn sysselsettingen. Likevel vokste antall ansatte i 2019 med 2,3 pst. Innen 2020 er omme, vil det ifølge prognosene være tett på 90 000 sysselsatte i maritim næring.

  Var 2018 bunnen som vi nå har passert?

  Det er veldig positivt at vi nå ser vedvarende sysselsettingsvekst. Prognosene for 2020 er gode, og tilsier at vi innen årsslutt har 6 000 flere sysselsatte enn i 2017
  Daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

  EØS-avtalen helt avgjørende for norsk maritim næring

  Norsk maritim næring er internasjonalt rettet, og er Norges nest største bidragsyter til eksportinntekter, etter olje og gass. Halvparten av eksporten fra maritim næring går til EØS-markedet.

  Ivar Engan, Daglig leder i Maritimt Forum

  – Få næringer er så avhengig av forutsigbare rammevilkår og tilgang til EUs indre marked som den norske maritime klyngen. Det at 50 pst. av alt vi eksporterer går til EØS-markedet gjør vi at er bekymret for det økende presset mot Norges viktigste handelsavtale, sier Engan.

  Grønt maritimt skifte

  På dørstokken til et nytt tiår står næringen overfor store muligheter. Dekarbonisering og digitalisering vil prege næringen i mange år fremover. Nå kommer også havvind for fullt. Dette vil by på store utfordringer og muligheter for en omstillingsdyktig klynge.

  – Det er viktig at regjeringen følger opp sine sterke maritime ambisjoner i tiden som kommer; ikke minst i forbindelse med fremleggelsen av den maritime stortingsmeldingen som ventes lansert ila. 2020. Vi vil fortsette å bidra med gode innspill til myndighetene, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

  Les Maritim Verdiskapningsrapport 2020

  Nøkkeltall i maritim næring 2019 (estimater):

  NOK%-vekst
  Omsetning445 mrd5,8
  Verdiskapning148 mrd6,6
  Sysselsetting86.5002,3