Hopp til innholdet

Containervolum vekst i Karmsund Havn

  Karmsund havn opplever en kraftig vekst i containervolumene i inngangen på 2020. Det er håndtert 15% flere containere i årets første 2 måneder sammenlignet med 2019.

  På de siste sju årene har godstrafikken over terminalen på Husøy blitt seksdoblet, og i 2019 håndterte Karmsund Havn 34.000 containere.

  Håndterte 5 prosent flere containere i 2019

  Investerer for fremtiden

  Karmsund Havn skal investere over én milliard kroner for å bli Norges største og mest miljøvennlige godshavn. Målet er å være så godt som klimanøytrale innen 2030.

  i 2018 håndterte Karmsund havn; 400.000 tonn tørrbulk, 32.000 TEU´s (TEU er forkortelse for Twentyfoot Equivalent Unit) og 180.000 tonn fisk, fordelt på 55.000 havneanløp.

  Vi ser at rederier, lasteeiere og speditører bruker havnen stadig mer. Vi vinner stadig med last i konkurranse mot langtransport på vei. Prognosen vår sier 40.000 TEU for 2020 og vi fortsetter den sterke veksten vi har hatt helt fra 2013.
  Havnedirektør i Karmsund Havn, Tore Gautesen»

  For å møte fremtidig vekst skal havnen utvides med 22 fotballbaner. Det kommer til å være dypvannskaier på til sammen 1,6 kilometer, og totalt blir arealet 500 dekar. – Dette er et av de største havneprosjektene i norgeshistorien. I areal bygger vi Norges største havn, sier havnedirektør Tore Gautesen.

  Sjøveien = Miljøveien

  Klimakur 2030-rapporten som ble lagt fram i forrige måned, mener regjeringen at er mulig å redusere utslippene i perioden 2021- 2030 med mer enn 30 millioner tonn CO₂-ekvivalenter.

  Et av tiltakene er å få 30 prosent av godstransport som går mer enn 300 kilometer over fra vei til sjø eller jernbane.

  I den forbindelse passer utbyggingen av Karmsund Havn som hånd i hanske.

  – Miljøgevinsten er enorm
  Bente Hetland, Administrerende direktør North Sea Container Line (NCL)

  Skal en container fra store havner som Hamburg, Bremerhaven eller Rotterdam til Vestlandet, kan miljøfordelen være meget stor dersom den blir fraktet av et skip. Særlig når det gjelder CO₂-utslipp.