Norske havner

Kontakt Person  Kjell-Olav Gammelsæter Norske Havner arbeider for å synliggjøre norske havners betydning og styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet. Norske Havner styrker havnene Norske Havner arbeider for at medlemmene får rammebetingelser og utviklingsmuligheter som…