Forening

Maritimt Forum

Maritimt Forums styrende ambisjon er å få gjennomslag for en aktiv maritim politikk Maritimt Forum er en interesseorganisasjon som samler hele den norske maritime næringen.… Les mer »Maritimt Forum

Norske havner

Norske Havner arbeider for å synliggjøre norske havners betydning og styrke havnenes konkurranseevne, utvikling og synlighet   Norske Havner styrker havnene Norske Havner arbeider for… Les mer »Norske havner