Rederi

Viasea etablerer direkte rute fra England til Norge

I januar åpnet Viasea kontorer i Immingham, og nå starter selskapet en direkterute til Norge. Første seiling fra Immingham er 1. mai.
Ruten vil gå direkte til hele 4 norske havner; med anløp i Oslo på onsdager, deretter Moss og Larvik på torsdager, før den ender i Kristiansand på fredager. Dermed gir ruten direkte adgang til hele Sør-Norge.

Trafikverket i Sverige bevilger 94,5 MSEK i Ekobonus

Trafikverket i Sverige har tildelt 94,5 MSEK i Ecobonus til fire prosjekter. Ecobonus er miljøkompensasjon for overflytning av gods fra vei til sjø. Ekobonus er miljøkompensasjon for overføring av godstransport fra vei til sjø. Ekobonus er rettet mot redere stimulerer til nye ordninger for sjøtransport og forbedringer av eksisterende sjøtransportordninger. Formålet med støtten er å avlaste det svenske veinettet og redusere utslipp av luftforurensende stoffer og klimagasser.