Hopp til innholdet

Nyheter

Landstrøm må lønne seg

  På Enovakonferansen i dag lanserte Enova tre nye støttetilbud for å få fart på omsetningen av strøm fra land til skip i norske havner. Kombinasjonen… Les mer »Landstrøm må lønne seg

  Hvordan få til bærekraftig godstransport?

   Overføring av gods fra vei til sjø og bane, har vært uttalte nasjonale mål siden 1990-tallet og et viktig bidrag for en mer bærekraftig næringstransport.… Les mer »Hvordan få til bærekraftig godstransport?

   Fremtidens energisystem for sjøtransport og havn

    Havner, nettselskap, energiselskap og rederier går sammen med SINTEF om å kartlegge utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport. Målet er å redusere utslipp ved… Les mer »Fremtidens energisystem for sjøtransport og havn

    De mest leste artiklene i 2019

     Godt nyttår kjære lesere! I 2019 har dere ukentlig lest aktuelle artikler om europeisk Shortsea på Shortseashipping.no. Her følger oversikten over de 10 mest leste… Les mer »De mest leste artiklene i 2019

     Ten-T retningslinjene bør i hovedsak videreføres

      Dette er konklusjonen til den europeiske havneorganisasjonen (ESPO) på Kommisjonens offentlige høringsrunde på de gjeldende Ten-T retningslinjene fra 2013. Høringsrunden varer frem til sommeren 2020.… Les mer »Ten-T retningslinjene bør i hovedsak videreføres

      112 millioner til konkurransedyktig sjøtransport

       15. desember er søknadsfristen for tre ulike tilskuddsordninger som Kystverket forvalterr; tilskudd til godsoverføring, tilskudd til effektive og miljøvennlige havner og tilskudd til havnesamarbeid. Tilsammen… Les mer »112 millioner til konkurransedyktig sjøtransport

       Vareeieren er nøkkelen

        Sjølogistikk konferansen (sic), ble arrangert for 10. gang 17 september. Konferansen er en flott nettverksarena for logistikkaktører, der en får nyheter om hva som rører seg… Les mer »Vareeieren er nøkkelen

        Informasjonsmøte om tilskuddsordningen for godsoverføring

         Kystverket inviterer til informasjonsmøte om tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø. Møtet finner sted 24. oktober 2019 i Park Inn Gardermoen, Oslo fra kl… Les mer »Informasjonsmøte om tilskuddsordningen for godsoverføring

         Statsbudsjettet 2020 – Positivt for grønn skipsfart

          Statsbudsjettet 2020 ble lagt frem mandag 7 oktober. Det var for maritim næring knyttet spenning til regjeringens oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart og incentivordningen… Les mer »Statsbudsjettet 2020 – Positivt for grønn skipsfart