Hopp til innholdet

Nyheter

112 millioner til konkurransedyktig sjøtransport

  15. desember er søknadsfristen for tre ulike tilskuddsordninger som Kystverket forvalterr; tilskudd til godsoverføring, tilskudd til effektive og miljøvennlige havner og tilskudd til havnesamarbeid. Tilsammen… Les mer »112 millioner til konkurransedyktig sjøtransport

  Vareeieren er nøkkelen

   Sjølogistikk konferansen (sic), ble arrangert for 10. gang 17 september. Konferansen er en flott nettverksarena for logistikkaktører, der en får nyheter om hva som rører seg… Les mer »Vareeieren er nøkkelen

   Informasjonsmøte om tilskuddsordningen for godsoverføring

    Kystverket inviterer til informasjonsmøte om tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø. Møtet finner sted 24. oktober 2019 i Park Inn Gardermoen, Oslo fra kl… Les mer »Informasjonsmøte om tilskuddsordningen for godsoverføring

    Statsbudsjettet 2020 – Positivt for grønn skipsfart

     Statsbudsjettet 2020 ble lagt frem mandag 7 oktober. Det var for maritim næring knyttet spenning til regjeringens oppfølging av handlingsplanen for grønn skipsfart og incentivordningen… Les mer »Statsbudsjettet 2020 – Positivt for grønn skipsfart

     Offshore wind

     Ta posisjonen når den finnes

      Strategiprofessor Torger Reve ved Handelshøyskolen BI er klar på at Norge står i en sterk posisjon for å kunne utvikle en havvind-industri. Tar ikke vi posisjonen,… Les mer »Ta posisjonen når den finnes

      Klimastreikere, FNs bærekraftsmål

      Vi må tørre å tenke nytt

       Klimastreikerne minner oss på hvor viktig klimatrusselen er og at vi må tenke bærekraft i alt vi gjør. Skal FNs bærekraftsmål nås, må vi tørre… Les mer »Vi må tørre å tenke nytt

       Har en kraftig agenda for nærskipsfarten

        Jørn M. Askvik har snart vært ni måneder i jobben som daglig leder for Shortsea Promotion Center Norway, SPC-N, kontoret som promoterer nærskipsfart. Og i… Les mer »Har en kraftig agenda for nærskipsfarten

        Sterk vekst i grønn maritim næring

         Den grønne omsetningen i maritim næring var i 2018 på om lag 28 milliarder kroner. I tillegg foretok norsk maritim næring investeringer for i overkant… Les mer »Sterk vekst i grønn maritim næring

         87 millioner til 10 landstrømprosjekter

          Enova innvilger støtte til ti nye prosjekter som kutter klimagassutslipp fra skip ved kai. Cruisekaiene i Ålesund er blant dem som nå vil kunne tilby… Les mer »87 millioner til 10 landstrømprosjekter

          500 millioner til utslippsfri næringstransport

           Enova varsler ny ordning som skal gi en effektiv utrulling av nullutslippsløsninger i næringstransporten. Nærmere 500 millioner kroner i året øremerkes det nye Nullutslippsfondet. Et… Les mer »500 millioner til utslippsfri næringstransport