Hopp til innholdet

Nyheter

All godstrafikk går som normalt

  All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner… Les mer »All godstrafikk går som normalt

  Vestlandet blir vinnere i fremtidens lavutslippssamfunn

   Slik konkluderer Menon Economics i en analyse fremlagt på Vestlandskonferansen nylig. Menon har vurdert vekstmulighetene for prosessindustrien, sjømat-, maritim- og fornybarnæringen i Norge fra i… Les mer »Vestlandet blir vinnere i fremtidens lavutslippssamfunn

   Visjoner for bærekraftig transport

    Norge har en vid naturgitt infrastruktur for sjøtransport med store investeringer i farleder og havneanlegg. Dette er en transportstruktur som vil kunne ta hånd om… Les mer »Visjoner for bærekraftig transport

    Den Maritime klyngen er i vekst

     Maritim verdiskapningsrapport 2020, fra Maritimt Forum, viser at verdiskapingsveksten er sterk og at sysselsettingen øker i maritim næring. Men enkelte segmenter sliter fortsatt. Foto: Thomas… Les mer »Den Maritime klyngen er i vekst

     Landstrøm må lønne seg

      På Enovakonferansen i dag lanserte Enova tre nye støttetilbud for å få fart på omsetningen av strøm fra land til skip i norske havner. Kombinasjonen… Les mer »Landstrøm må lønne seg

      Hvordan få til bærekraftig godstransport?

       Overføring av gods fra vei til sjø og bane, har vært uttalte nasjonale mål siden 1990-tallet og et viktig bidrag for en mer bærekraftig næringstransport.… Les mer »Hvordan få til bærekraftig godstransport?

       Fremtidens energisystem for sjøtransport og havn

        Havner, nettselskap, energiselskap og rederier går sammen med SINTEF om å kartlegge utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport. Målet er å redusere utslipp ved… Les mer »Fremtidens energisystem for sjøtransport og havn

        De mest leste artiklene i 2019

         Godt nyttår kjære lesere! I 2019 har dere ukentlig lest aktuelle artikler om europeisk Shortsea på Shortseashipping.no. Her følger oversikten over de 10 mest leste… Les mer »De mest leste artiklene i 2019

         Ten-T retningslinjene bør i hovedsak videreføres

          Dette er konklusjonen til den europeiske havneorganisasjonen (ESPO) på Kommisjonens offentlige høringsrunde på de gjeldende Ten-T retningslinjene fra 2013. Høringsrunden varer frem til sommeren 2020.… Les mer »Ten-T retningslinjene bør i hovedsak videreføres