Shortsea den kosteffektive logistikkløsningen

BAMA har siden starten av samarbeidsprosjektet «Cool Oslo Shortsea» i 2017 overført mer enn 2.000 transporter fra vei til sjø. I en samtale med Logistikksjef Arve Ilseng, Transport Controller Jøran Ilseng og Produktsjef for Sitrus…

NOR-Shipping 2019 åpner snart dørene

Snart åpner dørene til Nor-Shipping i Oslo. Direktør Per Martin Tanggaard er tydelig på at 2019-utgaven er mer aktuell, fremtidsrettet og viktigere å delta på for norsk næringsliv enn noensinne. Mandag 04 juni åpnes dørene for…

50 milloner kroner i ny tilskuddsordning

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2019 satt av midler til en ny ordning for tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner. Fristen for å søke er 2. juni 2019, og prosjektene må være ferdig…

Sjøveiens feiebil – kommer til et havnebasseng nær…

For halvannet år siden traff Niels Astrup og Per Elvestuen hverandre på «Hold Norge rent» konferansen. Niels hadde en idé om en autonom drone for innsamling av søppel, Per hadde mange års erfaring som kommunikasjonssjef…

To skritt tilbake

Nytt forslag til havne- og farvannslov svekker sjøtransporten og er to skritt tilbake i arbeidet med å gjøre næringen mer konkurransedyktig skriver Tor Arne Borge i sin kronikk. ​Regjeringen la nylig frem et forslag til ny…

Fortsatt god containervekst i starten av 2019

Antall containere over Larvik havn økte med 19 prosent i første kvartal 2019. Dermed går det mot nok et rekordår innenfor containertrafikk. I første kvartal ble det lastet og losset i alt 0,45 millioner tonn…

Norges travleste ferjesamband elektrifiseres

Regjeringen ønsker slutt på dieselstank og støyende ferger. Innen 2025 skal alle bilferger gå på strøm, og flere fergerederier er på god vei til å nå målet. Det er en målsetting å elektrifisere hele fergesektoren…

Ny Havne- og Farvannslov skaper reaksjoner

Igår la Regjeringen frem forslag til ny havne- og farvannslov. Den skal forbedre vilkårene for sjøtransport, bidra til å nå transport- og næringspolitiske mål og ivareta miljøhensyn. Det er delte meninger fra interesseorganisasjonene om loven…