Hopp til innholdet

Nyheter

Et av puslespillene i det store grønne skiftet

  I fjor høst henvendte Bergene Holm AS, papirfabrikken Norske Skog Saugbrugs i Halden og Greencarrier seg til Larvik Havn med ønske om å ta i bruk jernbanesporene og terminalområdet tilknyttet Larvik havn, for frakt av tømmer og flis til og fra Larvik.

  Bautafjorden

  Styrker arbeidet med nærskipsfart

   SPC-N og det nyetablerte advokatfirmaet BAUTA inngår samarbeid. Samarbeidet vil ytterligere forsterke arbeidet med å gjøre sjøveien til en større del av verdikjeden.

   Kristiansand havn

   Kystverket etterlyser godsoverføringsprosjekter

    Kystverket lyser for fjerde gang ut tilskuddsmidler til prosjekter som bidrar til overføring fra vei til sjø. Årets søknadsfrist er 10. mai.

    Tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø er en del av regjeringens satsing på å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Flytting av godstransport har nytteverdi for samfunnet gjennom færre trailere langs norske veier, økt trafikksikkerhet og reduksjon i lokale utslipp.

    Trafikverket i Sverige bevilger 94,5 MSEK i Ekobonus

     Trafikverket i Sverige har tildelt 94,5 MSEK i Ecobonus til fire prosjekter. Ecobonus er miljøkompensasjon for overflytning av gods fra vei til sjø. Ekobonus er miljøkompensasjon for overføring av godstransport fra vei til sjø. Ekobonus er rettet mot redere stimulerer til nye ordninger for sjøtransport og forbedringer av eksisterende sjøtransportordninger. Formålet med støtten er å avlaste det svenske veinettet og redusere utslipp av luftforurensende stoffer og klimagasser.

     Larvik havn

     Et uvanlig år for sjøtransport

      Til tross for et krevende år i 20210 som en følge av pandemien, registrerer vi en liten økning i godstransporten med lasteskip. Den maritime bransje viser hvor robust den maritime transportkjeden er gjennom opprettholdelse av en tilnærmet normal flyt i godstransport til sjøs.

      Emballasje Smurfit Kappa

      Bærekraft integrert i hver fiber

       Smurfit Kappa, er et av verdens ledende leverandører av papirbasert emballasje, med bærekraft sentralt i selskapets sirkulære forretningsmodell. Selskapet utfordret egen logistikk og reduserte CO2… Les mer »Bærekraft integrert i hver fiber

       Container blir lasta ombord i Vega Vela. Foto - Bremnes Seashore

       760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø

        Siden 2017 har Kystverket gitt tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud som kan konkurrere med veitransport. Hittil har mer enn 760 000 tonn… Les mer »760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø

        Nutrimar produkt

        Bærekraftig logistikk fra produksjon til kunde

         Nutrimar på Frøya sender 14 000 tonn foredlet vare til Europa, USA og Asia årlig, 95% går sjøveien. Ifølge selskapet, den mest bærekraftige måten å… Les mer »Bærekraftig logistikk fra produksjon til kunde

         De mest leste artiklene i 2020

          Her følger oversikten over de 10 mest leste artiklene i 2020. Ta en titt, og se om det er noen av artiklene du ikke har fått med deg.