Hopp til innholdet

Nyheter

Den Maritime klyngen er i vekst

  Maritim verdiskapningsrapport 2020, fra Maritimt Forum, viser at verdiskapingsveksten er sterk og at sysselsettingen øker i maritim næring. Men enkelte… Les mer »Den Maritime klyngen er i vekst

  Landstrøm må lønne seg

   På Enovakonferansen i dag lanserte Enova tre nye støttetilbud for å få fart på omsetningen av strøm fra land til… Les mer »Landstrøm må lønne seg

   Hvordan få til bærekraftig godstransport?

    Overføring av gods fra vei til sjø og bane, har vært uttalte nasjonale mål siden 1990-tallet og et viktig bidrag… Les mer »Hvordan få til bærekraftig godstransport?

    Fremtidens energisystem for sjøtransport og havn

     Havner, nettselskap, energiselskap og rederier går sammen med SINTEF om å kartlegge utfordringer knyttet til elektrifisering av maritim transport. Målet… Les mer »Fremtidens energisystem for sjøtransport og havn

     De mest leste artiklene i 2019

      Godt nyttår kjære lesere! I 2019 har dere ukentlig lest aktuelle artikler om europeisk Shortsea på Shortseashipping.no. Her følger oversikten… Les mer »De mest leste artiklene i 2019

      Ten-T retningslinjene bør i hovedsak videreføres

       Dette er konklusjonen til den europeiske havneorganisasjonen (ESPO) på Kommisjonens offentlige høringsrunde på de gjeldende Ten-T retningslinjene fra 2013. Høringsrunden… Les mer »Ten-T retningslinjene bør i hovedsak videreføres

       112 millioner til konkurransedyktig sjøtransport

        15. desember er søknadsfristen for tre ulike tilskuddsordninger som Kystverket forvalterr; tilskudd til godsoverføring, tilskudd til effektive og miljøvennlige havner… Les mer »112 millioner til konkurransedyktig sjøtransport

        Vareeieren er nøkkelen

         Sjølogistikk konferansen (sic), ble arrangert for 10. gang 17 september. Konferansen er en flott nettverksarena for logistikkaktører, der en får nyheter… Les mer »Vareeieren er nøkkelen