Sjøveiens feiebil – kommer til et havnebasseng nær…

For halvannet år siden traff Niels Astrup og Per Elvestuen hverandre på «Hold Norge rent» konferansen. Niels hadde en idé om en autonom drone for innsamling av søppel, Per hadde mange års erfaring som kommunikasjonssjef…

To skritt tilbake

Nytt forslag til havne- og farvannslov svekker sjøtransporten og er to skritt tilbake i arbeidet med å gjøre næringen mer konkurransedyktig skriver Tor Arne Borge i sin kronikk. ​Regjeringen la nylig frem et forslag til ny…

Var 2018 bunnen som vi nå har passert?

I årsrapporten til Eidesvik Offshore for 2018 står det følgende- Vi ser heldigvis tegn til bedring, og med utviklingen så langt i 2019 kan det se ut som at 2018 var bunnen som vi nå…

Fortsatt god containervekst i starten av 2019

Antall containere over Larvik havn økte med 19 prosent i første kvartal 2019. Dermed går det mot nok et rekordår innenfor containertrafikk. I første kvartal ble det lastet og losset i alt 0,45 millioner tonn…

Ydmykhet og fremtidsoptimisme

2018 representert ved åpningen av den nye havneterminalen på Prosteneset avslutningen av en 20 års lang planleggings- og byggeprosess for Tromsø Havn. Trafikkaktiviteten i 2018 har positiv utvikling sammenlignet med året før, byen er i…

Johan Rokstad ny styreleder i Karmsund Havn

Torsdag 25.4 ble det i selskapets representantskap, Havnerådet, vedtatt å utnevne Johan Rokstad til ny styreleder i Karmsund Havn. Rokstad er kjent som mangeårig CEO for Østensjø Rederi og nå CEO i Edda Accomodation. Han…

Rekordår for Namsos Havn

Godsmengden over Namsos havn økte med drøyt ti prosent og inntektene med over 20 prosent i 2018. Hele 360 skipsanløp og 321 hurtigbåtanløp ble registrert ifjor.  - Fjoråret ble svært bra med vekst både i…