Esbjerg havn utvider kapasiteten

Styret i Esbjerg havn har vedtatt byggingen av en ny, 40.000 m2 multi-terminal i det østlige havneområdet, dette for å møte økt etterspørsel etter områder for lagring og frakt av last. Den nye terminalen forventes…

Karmsund Havn tildelt støtte til stort teknologi- og…

Karmsund Havn IKS har i dag mottatt brev om tildeling av støtte til et omfattende teknologi- og miljøprosjekt. Systemet skal identifisere kjøretøy, sjåfør og last, og effektivisere inn- og utkjørsel ved terminalen. Karmsund Havn IKS…

Ny godsrute i Nord

Det går ikke lenge før en ny godsrute er i gang. Det sier administrerende direktør Elnar Remi Holmen i Bodøregionens Utviklingsselskap i en kommentar til statssekretær Allan Ellingsen (FrP) uttalser fredag 7. juni i Avisa…

Svensk sjøfart mobiliserer

Godstransport skal være bærekraftig og mer effektiv, og en løsning er økt sjøfrakt. En handlingsplan er utviklet for å fremme overføring av gods fra vei til vann. Målet er at dobblet så mye gods skal…

Nor Lines lanserer fremtidens kystkonsept

I tett dialog med et utstrakt agent-nettverk og rederiene som frakter gods langs norskekysten, lanserer Nor Lines i disse dager produktet Nor Lines Daily for samlasting på sjø for å gi næringslivet regularitet og forutsigbarhet…

Sjøveiens feiebil – kommer til et havnebasseng nær…

For halvannet år siden traff Niels Astrup og Per Elvestuen hverandre på «Hold Norge rent» konferansen. Niels hadde en idé om en autonom drone for innsamling av søppel, Per hadde mange års erfaring som kommunikasjonssjef…

To skritt tilbake

Nytt forslag til havne- og farvannslov svekker sjøtransporten og er to skritt tilbake i arbeidet med å gjøre næringen mer konkurransedyktig skriver Tor Arne Borge i sin kronikk. ​Regjeringen la nylig frem et forslag til ny…