Torben Jepsen Havnedirektør i Grenland Havn

Ny havnedirektør i Grenland Havn IKS

Torben Jepsen er ansatt som ny havnedirektør i Grenland Havn IKS etter Finn Flogstad, som går av med pensjon etter 20 år i rollen. Det var høy interesse for stillingen og en omfattende rekrutteringsprosess. I…

Et av puslespillene i det store grønne skiftet

Larvik Havn tilrettelegger for jernbanetransport for tømmer og flis mellom Larvik og Halden. Prosjektet flytter opp til 600 vogntog fra vei til bane og er fornuftig både m.h.t økonomi og miljø.   Prosjektet omhandler oppstart av…

Lasting og lossing i Bergen Havn

Bergen Havn med vekst i containertrafikken på 3,9%

Til tross for et krevende år i 2020 grunnet Covid-19, hadde Bergen havn en volumvekst på containertrafikk på 3,9% og passerte dermed toppåret i 2012. 40 671 TEU´s i 2020 representerer en oppgang på 3,9%,…

Larvik Havn med vekst i godsvolum på seks…

Til tross for et uforutsigbart marked grunnet Covid-19, hadde Larvik Havn en volumvekst på gods på seks prosent i 2020. Samlede lastemengder over Larvik Havn utgjorde to millioner tonn i 2020, noe som var 6…

GH skip innseiling under Brevikbrua

En nytenkende samarbeidspartner for bærekraftig transport

Havnen spiller en nøkkelrolle som samarbeidspartner med lokalt næringsliv. Målrettet utvikling av infrastruktur og nye næringsområder skaper arbeidsplasser. Det er en av konklusjonene etter en prat med Grenland Havn.   I over 100 år har…

Fortsatt vekst på sjøveien til Oslo i 3dje…

Oslo havn har i flere år hatt god vekst i containervolumet. I tredje kvartal fortsetter veksten i containervolum og den underliggende trenden for fjerde kvartal forsterker den positive trenden. Vi tok en snakk med de…

Larvik havn

Mer gods sjøveien i 3dje kvartal for Larvik…

Til tross for et uforutsigbart marked på grunn av koronapandemien, hadde Larvik Havn både trafikkvekst og resultatsøkning per tredje kvartal 2020. Totale lastemengder økte med 4 prosent til i alt 1,5 millioner tonn. Gods med ferje…