Blå Container

Økt containeraktivitet i Trondheim Havn

Antall containere over Trondheim Havn økte med 19% i 2020. Noe av dette tilskrives nye initiativ og rutetilbud fra Smyril Line, Sea Cargo og Nor Lines, i tillegg til økt aktivitet for NCL. Containerstatistikken for…

Lasting og lossing i Bergen Havn

Nedgang i godsvolum på 14%

Oppgang for containertrafikken , men stor tilbakegang for trailere over Bergen Havn er oppsummeringen for første kvartal 2021. Oppsummert opplevde Bergen Havn en nedgang i godsvolumet over kai på nærmere -14%. Situasjonsbildet i 2020 med…

Borg Havn fra sjøsiden

KARBONFANGST AV OPPTIL 90% AV UTSLIPPENE

Borg CO2 og Northern Lights har signert en intensjonsavtale om utvikling av CO2-fangst, transport og lagringsløsninger for industribedrifter i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Borg CO2 er et samarbeidsprosjekt mellom 18 partnerbedrifter, inkludert Norske Skog Saugsbrugs, FREVAR,…

Fjord Lines nye hurtiggående katamaran, som også har mulighet til å frakte tungtransport, vil sørge for 32 prosent reduksjon i CO2-utslipp per passasjerkilometer, sammenlignet med tidligere.

Den raskeste veien mellom Kristiansand og Hirtshals

I mai, skal etter planen, Fjord Lines splitter nye katamaran FSTR, settes i drift på ruten mellom Kristiansand og Hirtshals. Rutetid med 1 200 passasjerer, 404 personbiler og 36 lastebiler ombord er på 2 timer og…

Torben Jepsen Havnedirektør i Grenland Havn

Ny havnedirektør i Grenland Havn IKS

Torben Jepsen er ansatt som ny havnedirektør i Grenland Havn IKS etter Finn Flogstad, som går av med pensjon etter 20 år i rollen. Det var høy interesse for stillingen og en omfattende rekrutteringsprosess. I…

Et av puslespillene i det store grønne skiftet

Larvik Havn tilrettelegger for jernbanetransport for tømmer og flis mellom Larvik og Halden. Prosjektet flytter opp til 600 vogntog fra vei til bane og er fornuftig både m.h.t økonomi og miljø.   Prosjektet omhandler oppstart av…

Lasting og lossing i Bergen Havn

Bergen Havn med vekst i containertrafikken på 3,9%

Til tross for et krevende år i 2020 grunnet Covid-19, hadde Bergen havn en volumvekst på containertrafikk på 3,9% og passerte dermed toppåret i 2012. 40 671 TEU´s i 2020 representerer en oppgang på 3,9%,…

Larvik Havn med vekst i godsvolum på seks…

Til tross for et uforutsigbart marked grunnet Covid-19, hadde Larvik Havn en volumvekst på gods på seks prosent i 2020. Samlede lastemengder over Larvik Havn utgjorde to millioner tonn i 2020, noe som var 6…