Hopp til innholdet

Business HUB i Larvik – et hav av muligheter!

  Forrige uke samlet Business HUB i Larvik 117 deltagere fra det regionale næringslivet til et inspirerende og engasjerende møte. Her ble erfaringer delt, ny innsikt skapt, og muligheter innen intermodal sjøbasert transport utforsket. Kort oppsummert, intermodal sjøtransport tilbyr et hav av muligheter!

  Det var en stor glede for Shortsea Promotion Centre v/Jørn Askvik å bidra til Business HUB i Larvik sammen med Beate Palmgren fra Larvik Havn. Vi delte dagen med 117 deltagere, fra kunder til leverandører. Interessen for å delta var så stor at lokalets kapasitet ble overskredet, noe som dessverre resulterte i at vi måtte sette noen på venteliste. Dette vil vi justere til neste års arrangement.

  Beate Palmgren, Larvik Havn, og Jørn Askvik, Shortsea Promotion Centre modererte Business HUB i Larvik

  Inspirerende erfaringer → Mulighetsbildet

  Utvikling starter alltid med kundeopplevelsen, for deretter å bevege seg bakover mot løsningen. Vi begynte derfor med å utforske mulighetsbildet sammen med næringslivsaktører som har erfaring med sjøveien som transportform. En spesiell takk til Eldar Sletteng fra Clean Flame, Susanne Klevar fra Coca Cola, Kay Riksfjord fra Revac, samt Kjetil Brødsjø og Hege Voll Midtgaard fra Bergene Holm, som alle delte sine innsikter og erfaringer.

  117 deltagere fra hele verdikjeden deltok på Business HUB i Larvik

  Innleggene belyste på en god måte hvordan sjøveien som logistikkvalg og intermodal sjøtransport bidrar til bærekraftige transportløsninger for deres bedrifter.

  Ekspertutveksling → Mulighetsbildet sett fra bransjeståsted

  Vi fikk høre flere aktører i bransjen dele sine erfaringer med å levere forutsigbare, effektive og bærekraftige løsninger til sine kunder. En spesiell takk til Eivind Beckstrøm fra Color Line Cargo, Morten Pettersen fra Viasea Shipping, Jens Juel Rasmussen fra Unifeeder, og Are Gråthen fra Samskip som på en utmerket måte presenterte hvordan bransjen kan møte de nye mulighetene.

  Avslutningsvis delte Gerdt Meyer fra JAS/Greenport Services, Thomas Granfeldt fra Seafront/Pentagon og Kjell Arne Eloranta fra Thoresen Transport/Freja sine innsikter og refleksjoner om hvordan Larvik havn som logistikkknutepunkt styrker regionens næringsliv.

  Igjen, en stor takk til deltagerne og foredragsholderne. Sammen skapte vi en arena for utveksling av kunnskap og muligheter. Slike arenaer fremmer engasjement og gir verdifulle innspill til hvordan vi i fellesskap kan utvikle fremtidens effektive og bærekraftige transportløsninger.