Hopp til innholdet

Bergen Havn med vekst i godsvolum på 3,5%

  Lasting og lossing i Bergen Havn

  Den uoversiktelige logistikksituasjon i 2020 fortsatte inn i 2021, med påfølgende store variasjoner fra måned til måned og mellom de forskjellige vare segmentene. Til tross for denne krevende situasjonen hadde Bergen Havn en volumvekst i 2021 på 3,5%

  Situasjonsbildet i 2020 med en uoversiktlig logistikksituasjon fortsatte inn i 2021, og Bergen Havn opplevde store variasjoner fra måned til måned også mellom de forskjellige segmentene.
  Samfunnet beveger seg nå mot en normalsituasjon, så blir det spennende å følge med på om den underliggende godsveksten fortsetter den positive utviklingen.

  Flere rederier og nye ruter blant de maritime aktørene gir bedre frekvens, møter behovet til vareeiere, og gjør sjøveien til et aktuelt alternativ til ren landbasert transport. Flere og flere vareeiere opplever redusert kapasitet i bilmarkedet noe som igjen skaper muligheter for å prøve sjøveien som alternativ transportform.

  Container ned 4,7%

  Containerutviklingen over Bergen Havn har gjennom året variert stort sett opp mot året før.
  Første kvartal viste en kraftig oppgang, men med tilsvarende volum reduksjon resten av året.
  Totalt ble det lastet og losset 38.771 TEU`s, noe som er en nedgang på 4,7% sammenlignet med 2020.

  Trailer opp 23,65%

  Utviklingen i trailertrafikken er avhengig av Fjord Line sitt rutetilbud. Dette tilbudet har vært påvirket av pandemien. Volumutviklingen i dette segmentet har vært motsatt av containersegmentet , med en nedgang i Q1, og tilsvarende positiv volumutvikling resten av året. Det kan også være forflytning av volum fra trailer til container innenfor noen områder.

  Totalt ble det fraktet 10.997 trailere, noe som er en oppgang på 23,65% sammenlignet med 2020.

  Kjøretøy og motorvogn i handel (bil, buss, bobil) opp 70%

  Utviklingen i dette segmentet har vist betydelig volumvekst. Det er tydelig at det oppleves som attraktivt å sende kjøretøyene direkte til Vestlandet. Totalt for året ankom det 4.832 enheter over kai, noe som er en oppgang på hele 70 %.