Hopp til innholdet

Bergen Havn med all-time high i 2022 målt i antall containere

  Bildet tatt fra kranfører i Bergen Havn som løfter på plass container

  Bergen Havn hadde en økning i totalt godsvolum på 8,58 % i 2022. Etter en liten nedgang i container volumet i 2021 tok dette seg opp igjen til 41.276 TEU´s i 2022, noe som utgjør en stigning på 6,5% sammenlignet med 2021. Dette er samtidig det høyeste antall containere målt i Bergen Havn noen gang!

  Det var spesielt siste halvdel av året at veksten tok fart, hvor det ble notert 12,9% flere containere enn i samme periode året før. Gjennom 2022 har både Arctic Container Line og MSC startet feedere på Vestlandet, i hard konkurranse med de andre linjerederiene som Samskip, NCL og Maersk.

  Bergen Havn sier det er vanskelig å vurdere om ny tonnasje også har klart å trekke til seg gods som tidligere tok andre ruter til/fra Bergen, og som dermed kan være deler av årsaken til veksten, eller om aktørene i stor grad har tatt kunder av hverandre.

  – Uansett har økt frekvens gjort noe med tilbudet i markedet, de generelle prisene på oversjømarkedet har også gått raskt ned i løpet av høsten og «proppen» etter covid perioden ser ut til å ha løsnet. Med høyere renter og generelt økte levekostnader blir det spennende å se hvordan markedet utvikler seg videre, sier Nils Møllerup, Markedssjef i Bergen Havn.

  17% økning i Ro-Ro trafikken

  Det ble i 2022 sendt totalt 13.199 trailere over Bergen Havn. Dette er en økning på hele 17% opp mot 2021 og mer eller mindre nøyaktig det samme som i topp året 2019. Dette til tross for at Fjord Line, som den desidert største aktøren, i store deler av Q1 og Q4 hadde kraftig redusert trafikk grunnet covid og økte drivstoffkostnader.

  – Vi forventer imidlertid en kraftig nedgang i trafikken til Fjord Line i 2023, grunnet redusert trafikk i Q1 (drivstoff priser) og nesten ingen anløp i Q2 (skifte av motorer). Tidligere nedetid med Fjord Line har vist at andre aktører som Sea-Cargo kun i svært liten grad kan erstatte det volum som Fjord Line frakter, og det meste av godset vil derfor gå over på vei i første halvår av 2023, sier Nils Møllerup.

  -Selv om det fortsatt har vært uregelmessigheter med deler av godsaktiviteten, var det også mange elementer som trakk opp på den positive siden i året vi har bak oss. Dette førte totalt sett til den nest største godsmengden vi har sett over kaiene her i Bergen, kun slått av 2019 som er det siste «normal» året før pandemien traff oss. Med reduserte anløp av Fjord Line og stram økonomi blant befolkningen generelt, så forventer vi en generell nedgang i volumene for 2023, avslutter Nils Møllerup.