Hopp til innholdet

Bærekraftsambisjon knyttet til effektivitet og samarbeid

  I 2021 bestilte DFDS 125 elektriske lastebiler. Investeringen i en flåte av nullutslippsbiler muliggjør for DFDS å tilby sine Europeiske Shortsea kunder en «green last mile»-løsning”. Lastebilene er bare et av flere initiativ i DFDS sitt arbeid mot karbonnøytralitet innen 2050.

  Med 50 ukentlige avganger og ankomster til og fra Norge jobber DFDS aktivt for å bidra til grønn omstilling og bærekraftig transport. Kontinuerlig forbedringsfokus på egen drift og samarbeid med andre selskaper bidrar til at DFDS kan tilby sine kunder bærekraftige logistikkløsinger. 

  Vi er stolte av å kunngjøre en rekke initiativer som bidrar til å redusere karbonavtrykket og forbedre miljøregnskapet vårt

  Martina Engen Managing Director i DFDS Logistics Norge AS

  Et av disse initiativene var at DFDS-konsernet la inn en ordre på 125 batterielektriske lastebiler fra Volvo i 2021. Innfasingen av lastebilene i kommersiell drift har allerede startet, og hele flåten skal være operasjonell mot slutten av 2023. 

  Lastebilene er et av flere initiativ på veien mot DFDS’ sin ambisjon om karbonnøytralitet innen 2050. Initiativ som optimalisering av terminalhåndtering, elektrifisering av tugmasters. landstrøm, og samarbeid både med kunder og andre selskaper, er alle intiativ som bidrar på reisen mot karbonnøytralitet. 

  Effektive operasjoner forbedrer både karbonavtrykket og finansregnskapet

  DFDS har sterk fokus på optimalisering av terminalhåndtering i de ulike havnene de anløper. Redusert tid i havn konverteres til saktere seilingsfart og indirekte reduserte utslipp. 

  Undertegnede har selv erfart bærekreaftsfokuset til DFDS fra det operative perpsektivet. I et besøk i Brevik havn høsten 2022 var vi med på et anløp av Freesia Seaways. Kaptein Jonas Tunstad forklarte hvordan fokus på punktlighet og effektiv turnaround i Brevik konverterte spart tid til lavere fart på vei til Immingham. 

  Sparer vi to timer på lasting i Brevik, stenger vi dørene og setter kursen for Immingham. Timene spart i Brevik omgjøres til lavere fart tilpasset slot-tiden i Immingham.

  Kaptein på Freesia Seaways, Jonas Tunstad

  Lavere fart =Lavere drivstoffforbruk = Lavere utslipp. Effektivitet og forutsigbarhet forbedrer dermed både karbonavtrykket og finansregnskapet.

  Freesia Seaways i Brevik
  Foto: Jørn Askvik

  DFDS tar også i bruk elektriske tugmastere for containerhåndtering på sine terminaler, noe som bidrar til reduserte utslipp. I tillegg har DFDS et spennende prosjekt med flere andre aktører med å utvikle en elektrisk barge for transport til og fra Gent-terminalen. 

  DFDS har allerede investert i en rekke tiltak for å minimere sin påvirkning på miljøet, inkludert tilkobling til landstrøm når det er tilgjengelig i havner. DFDS har koblet seg til landstrøm i Oslo og København, og skipene som seiler mellom Norge og Danmark er 100% elektrisk tilkoblet mens de ligger i havnene. 

  Samarbeid er nøkkelen til suksess

  DFDS samarbeider med andre selskaper for å sikre god utnyttelse av utstyret. Joint ventures i Oslofjorden sikrer at skipene seiler fulle. 

  Hvis kunden skal ha lasten levert i nærheten av en havn som ikke DFDS selv anløper, bookes det plass på konkurrentenes skip. Filosofien er å låne ut eget utstyr, og låne tomt utstyr fra andre rederier som en form for posisjonering. Denne formen for samarbeid er i tråd med FNs bærekraftmål nr. 17. 

  Vi er dedikert til å ta ansvar for vår påvirkning på miljøet og samfunnet rundt oss. Disse tiltakene er en del av vår langsiktige strategi for å redusere karbonavtrykket og bidra til en bærekraftig fremtid

  Martina Engen, Managing Director DFDS Logistics Norway

  DFDS kjører minst mulig av godset på vei, og søker å unngå tomkjøring så langt det lar seg gjøre. Et viktig tiltak for å redusere veitransport skjer gjennom å tilby jernbanetransport til kundene både i Norge og på kontinentet. 

  Martina Engen er foredragsholder på Shortsea Promotion Centre sitt arrangement i Gøteborg 13 juni. Her vil hun dele mer om DFDS sitt arbeid knyttet til Bærekraft. Du finner mer informasjon om arrangementet i Gøteborg her.

  Kundedimensjonen

  Fjorten av lastebilene, som lades med fornybar elektrisitet, blir satt i drift på transportoppdrag til og fra Volvos fabrikk for tunge lastebiler rett utenfor Göteborg. Initiativet markerer et viktig steg i å nå Volvo Trucks’ bærekraftmål; En 100 % fossilfri forsyningskjede innen 2040

  Foto: DFDS Logistics

  Et viktig grep for å støtte oppunder Volvo´s bærekraftsmål er at fire av de 20 første lastebilene er produsert ved bruk av fossilfritt stål. 

  Vi startet et felles prosjekt med Volvo Lastebiler i 2021 med fokus på bærekraftig veitransport. Prosjektet er en annerkjennelse av behovet for samarbeid for å oppnå karbonnøytralitet innen 2050. 

  Niklas Andersson Executive Vice President and Head of DFDS Logistics Division

  DFDS har også inngått en flerårig partnerskapsavtale med Danish Crown. Avtalen inkluderer felles forpliktelser for å sikre overgang til CO2-nøytral transport. Avtalen inkluderer en umiddelbar utplassering av seks ekstra elektriske lastebiler. 

  Det er avgjørende for Danish Crown at våre partnere er forpliktet til den grønne omstillingen og investerer i løsninger som kan bidra til å redusere fotavtrykket til produktenes reise fra gård til bord. DFDS er svært aktive i å teste og implementere nye transportløsninger. Vi ser frem til å fortsette vårt langvarige partnerskap

  Jais Valeur, konsernsjef i Danish Crown

  DFDS er stolte av å være en del av den grønne omstillingen og vil fortsette å jobbe for en mer bærekraftig transportsektor i fremtiden. Vi hjelper våre kunder mot net-zero målet og sammen kan vi skape en mer miljøvennlig og bærekraftig fremtid for alle, avslutter Martina Engen.

  Nysgjerrig på å vite mer om hvordan DFDS jobber mot CO2-nøytral transport?