Hopp til innholdet

Omstillingen til en bærekraftig økonomi med netto nullutslipp av klimagasser før 2050 er et av vår tids største utfordringer. Denne forvandlingen kan ikke vedtas eller bestilles, den må skapes. Maritime aktører går foran og viser veien gjennom flere konkrete prosjekter.

Norske Havner og Shortsea Promotion Center satte søkelyset på bærekraftig transportsektor og teknologi den 24. august i Kristiansand. Konklusjonen er at maritim næring har satt seg i førersetet i arbeidet med omstillingen til en bærekraftig, nullutslipps økonomi.

-Innovasjon oppstår når vi bruker ny eller eksisterende teknologi på nye måter eller i nye kombinasjoner for å løse et kjent problem eller dekke et kjent behov, sier Jørn Askvik, Daglig leder i Shortsea Promotion Centre.

Undersøkelser utført av bl.a Network Transport Measures (NTM), på vegne av Shortsea Promotion Centre, viser at vareeieren kan redusere utslippene fra transport med >60% ved å flytte gods fra vei til en intermodal transportkjede allerede idag. Maritime prosjekter som er satt i drift, eller befinner seg i test-fasen og som etter planen er operative iløpet av 2024 baner vei for ytterligere utslippsreduksjoner.

Det handler om å skape en bærekraftig økonomi med netto nullutslipp av klimagasser før 2050. Den forvandlingen kan ikke vedtas eller bestilles, den må skapes.
Jørn Askvik, Daglig leder i Shortsea Promotion Centre

-Innovasjon er ikke bare en ny idé, men…. en utvikling av produkter/tjenester som skaper verdi og møter kundebehov, og som bygger på en bærekraftig forretningsmodell, sa daglig leder i Aleap, Erling Nordbø på konferansen i Kristiansand.

ASKO med hel-elektrisk transportkjede på vei og sjø

Den hel-elektriske transportkjeden skal opereres med elektriske 50 tonns trekkbiler mellom lagre og havn. Trallene skal fraktes over fjorden med en sjødrone (les: elektrisk autonomt drevet fartøy). I havn skal det benyttes elektrisk autonomt drevne terminaltraktorer til å laste trallene på sjødronen. Sjødronen skal seile mellom Moss og Horten. Sjødronene er ankommet Moss og testfasen er igangsatt.

Moss-Horten skal opereres med to sjødroner for å oppnå tilstrekkelig frekvens. Dronene vil ha en kapasitet på åtte rundturer per dag og vil frakte 128 Euro-traller i hver retning over Oslofjorden.

Konseptet Moss-Horten skal etter planen kunne videreutvikles og brukes på andre strekninger i Norge og utlandet, noe som vil legge mindre beslag på allerede hardt belastede veier og gi lavere CO2-utslipp. 

ASKOs mål er «bærekraftig og klimanøytral», herunder ha en utslippsfri transportflåte innen 2026.

Samskip and Ocean Infinity inngår samarbeid for å bygge to hydrogendrevne containerskip

 Samskip bygger to hydrogendrevne containerskip i samarbeid med Ocean Infinity som etter planen skal være operative i 2025.

Sea Shuttle
Illustrasjon: Samskip

Beslutningen om å bygge skipene ble annonsert på Shortsea Promotion Centre sin Business HUB på Nor-Shipping i april 2022. Partneskapet med Ocean Infinity dekker både bygging og drift av skipene. Et samarbeid som søker å presse frem mot nullutslipp, effektiv og sikker, multimodal logistikk.

«Samskip er stolte av å ta hovedrollen i det banebrytende SeaShuttle-initiativet, som en del av Samskip sin strategi for å gjøre grønn logistikk enkel»
Are Gråthen, administrerende direktør, Samskip Norge.

Sammen vil Samskip og Ocean Infinity fremskynde planene sine for å fremme autonome skipsteknologier, og fjernbetjening av skip og lastehåndteringsutstyr. -Disse Skipene representerer det første steget i et spennende samarbeid, sier Are Gråthen.

Yara Birkeland, med verdens første utslippsfrie containerskip

29.04.2022 var en merkedag for Yara, da feiret 500 ungdommer og Kronprins Haakon dåpen av Yara Birkeland, verdens første elektriske og selvkjørende containerskip med nullutslipp.

Yara Birkeland er et resultat av teknologi, samarbeid og framtid i fokus
Yara-sjef Svein-Tore Holsether.

Skipet skal gå i rute mellom Yaras gjødselfabrikk i Porsgrunn og havnen i Brevik, og erstatter 40.000 turer med dieseldreven lastebiltransport i året. Yara Birkeland bidrar til å redusere NOx (nitrogenoksid) og CO2-utslipp, forbedre trafikksikkerheten ved at transporten av gjødsel flyttes fra vei til sjøs, redusere veistøvdannelse og redusere trafikkstøy.

Yara Birkeland
Foto: Yara International

Yara Birkeland er utviklet i samarbeid med flere norske aktører. Teknologiselskapet Kongsberg Maritime er ansvarlig for utvikling og leveranse av teknologien. Skipet er bygget ved Vards verft i Brattvåg, det skal driftes fra Horten, av joint venture-selskapet Massterly, eid av Wilhelmsen-gruppen og Kongsberg-gruppen. Statseide Enova har støttet utviklingen med 133,5 millioner kroner.

Navnet «Yara Birkeland» er etter en av Norges fremste forskere, fysikkprofessor Kristian Birkeland. På begynnelsen av 1900-tallet fant han hvordan det var mulig å utvinne nitrogen fra luft til bruk i mineralgjødsel. Dette ga grunnlaget for å etablere Yara, det første selskapet i det som i dag er en verdensomspennende industri for mineralgjødsel, og en nødvendighet for å brødfø verden.

– Det krever mot å skape noe nytt. Det krever investering, tålmodighet, og at man ikke gir seg etter første forsøk. Innovasjon krever prøving og feiling – og prøving igjen – helt til man lykkes. Det har dere som har jobbet i Yara gjennom mange år vært med på flere ganger før gjennom selskapets historie, sa kronprins Haakon.