Hopp til innholdet

Bærekraftig logistikk fra produksjon til kunde

  Nutrimar produkt

  Nutrimar på Frøya sender 14 000 tonn foredlet vare til Europa, USA og Asia årlig, 95% går sjøveien. Ifølge selskapet, den mest bærekraftige måten å eksportere på.

  95 prosent av Nutrimars eksport går sjøveien. Det nye linjetilbudet som ble realisert gjennom prosjektet til Kysthavalliansen, for å frakte fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa, åpnet opp flere muligheter til å frakte varene ut til markedet for selskapet.

  Article available in English here: Sustainable logistics from production to market

  Vi fordeler utskipingen mellom havner i Orkanger og Hitra, og håper at flere vareeiere velger sjøveien i stedet for veitransport. Det nye linjetilbudet gir nye muligheter til å utforske og prøve ut denne måten å frakte varene til verdensmarkedene på
  Logistikksjef i Nutrimar, Ingvild Nygård

  En viktig del av sirkulærøkonomien

  Nutrimar AS ble grunnlagt i 2007 med forretningsideen om å skape verdier av avfallsprodukter fra laksebransjen. Produktene som blir produsert er laksemel og olje. Nutrimar har gjennom dette arbeidet bidratt til sysselsetting i lokalsamfunnet, og økt verdien av råvaren som en gang ble ansett som avfall.

  Nutrimar produkter
  Foto: Nutrimar AS

  Nutrimar prosesserer også innmat og skrog fra Norsk Kylling. Produktene blir til kyllingmel og fett, som har sitt hovedmarked i Europa.

  Det tredje produktet er tare. Nutrimar har to nye høstefartøy som høster tare i regulerte områder. Denne går direkte til kai hos Nutrimar, der den tørkes. Produktene blir tørket tare (stilk og blad). Eksportandelen hos Nutrimar er på 90 prosent.

  Les også: Fersk laks fra Midt-Norge fraktes sjøveien til Europa

  Skape verdier av underutnyttede råvarer står sentralt i Nutrimars visjon og målsettinger, og er styrende for videreutvikling av selskapet.

  Bærekraftig logistikk

  Selskapet som er lokalisert på Frøya, fordeler vareeksporten mellom havnene på Orkanger og Hitra.
  – Gjennom de to havnene får vi kort landtransport og en mer bærekraftig logistikk og transport, det åpner også opp for muligheter til å benytte el-lastebiler, biodiesel eller andre miljøvennlige alternativer, sier Nygård.

  For oss er bærekraftig logistikk viktig, og vi ser på hele kjeden fra fabrikk og ut til markedet. Vi jobber konstant med forbedringer, blant annet tiltak for å øke fyllingsgraden på hver enhet som vi transporterer
  Logistikksjef i Nutrimar, Ingvild Nygård

  Fra vei til sjø

  Det nye linjetilbudet, , er et resultat av Shortsea-prosjektet der initiativet ble tatt av havbruksnæringen knyttet til Kysthavnalliansen gjennom Tenketank Midt-Norge Sjø. Prosjektet skapte samarbeid mellom store aktører, med sammenfallende logistikkbehov, men som tidligere ikke har funnet sjøtransporten konkurransedyktig.

  For Kysthavnalliansen er nøkkelen med prosjektet fokuset på vareeier og sjøtransportløsninger som svarer til deres behov.  Store aktører som Lerøy, COOP, Bama, ASKO, NutriMar og SalMar har gått inn med et ønske om å finne løsninger som kan flytte noe av deres transport fra vei til sjø. Det er gledelig at vi nå får tilbakemelding på at dette er konkurransedyktig, og forhåpentligvis kan åpne øyene for Shortsea hos flere vareeiere med transportbehov opp langs kysten vår.
  Ann Iren Holm Rise, Prosjektleder Kysthavnalliansen

  Sørgående seiling er tilpasset sjømateksport og benyttes av større aktører som Lerøy Seafood og Nutrimar. Nordgående seiling har med seg last fra bl.a Bama og COOP Norge, som skal ut i butikker langs kysten og opp til Midt-Norge. Prosjektet bidrar allerede til en betraktelig reduksjon i antall vogntog på norske veier.

  -For Nutrimar skaper det flere positive effekter ved å benytte Hitra Kysthavn og mulighetene skapt gjennom  Shortsea-prosjektet. Det reduserer veitransport mellom Hitra og Orkanger, og dermed reduserte klimautslipp. Økt godsmengde fra Hitra bidrar også til å sikre arbeidsplasser i regionen. Dette gir oss smidige og effektive logistikkløsninger, noe som er bra for våre kunder som har et stort fokus på bærekraft, sier Nygård.

  Les også: Sømløs overgang fra land- til sjøtransport

  Logistikksjef i Lerøy Seafood sier at det nye linjetilbudet er konkurransedyktig m.h.t. landtransport både når det gjelder stabilitet, framføringstid, kvalitet og pris. Logistikksjef import hos COOP Norge, Robert Radford, sier at det nye tilbudet har gjort sjøtransport konkurransedyktig også for deres importstrømmer.

  Foto: Nutrimar AS

  Hva er Shortsea-prosjektet?

  Kysthavnalliansen består av fire havneselskap: Trondheim Havn, Rørvik Havn, Helgeland Havn og Kristiansund og Nordmøre Havn. Alliansen driver også Tenketank Midt-Norge Sjø som har vært grunnlaget for flere piloter med transport av fersk fisk fraktet sjøveien.

  I 2019 etablertes Shortsea-prosjektet av Kysthavnalliansen på initiativ av  Lerøy Seafood og SalMar, der man inviterte inn store vareeiere som COOP, ASKO og Bama for å  skape returbalanse i prosjektets godsbase. Målsetningen var å definere opp en kravspesifikasjon som kunne resultere i en sjøtransportrute som ville møte deres krav til ledetid, ubrutt kjølekjede og dør-dør leveranse mellom Rotterdam, Vestlandskysten og Trøndelag.

  Resultatet av prosjektet ble etableringen av en ny sjøtransportrute tilpasset frakt av fersk fisk, frukt og grønt fra Midt-Norge til Kontinentet som startet opp i august 2020. Tidligere omtalte saker: Lerøy og COOP.

   

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *