Hopp til innholdet

Bærekraft er evolusjon, ikke revolusjon

  Color Lines daglige, helårlige ruter bidrar sterkt til godsoverføring fra vei til sjø. Rederiet har evolusjon som en grunnleggende filosofi i sitt utviklingsarbeid. Vi tok en prat med Trond Tønjum, konserndirektør for Cargo, for å lære hvordan denne tankegangen omsettes i praksis og hvordan det påvirker selskapets daglige drift og fremtidige planer.

  Med en visjon om å bli Europas beste rederi innenfor bærekraftig cruise og transport er kontinuerlig utvikling og det å bryte vei viktige kulturelementer i rederiets arbeid.

  Å høste og dele erfaringer med relevante aktører representerer grunnleggende elementer i utviklingsarbeidet til Color Line. Denne tilnærmingen er avgjørende for selskapets evne til å innovere og forbedre sine tjenester. Ved å delta i nettverk som Grønt Skipsfartsprogram og lignende initiativer, kan Color Line dra nytte av felles kunnskap og samarbeid for å fremme bærekraftig skipsfart.

  Dette engasjementet ligger også til grunn for satsingen på Color Hybrid, den banebrytende hybridfergen som opererer mellom Sandefjord og Strømstad. Color Hybrid kombinerer elektrisk og konvensjonell drift, noe som gir betydelige miljøfordeler og reduserer utslipp. Ved å iverksette denne teknologien demonstrerer Color Line lederskap og engasjement for å fremme mer miljøvennlige løsninger i skipsfarten.

  -Color Hybrid er på mange måter et flytende laboratorium, hvor selskapet lærer mye, og høster erfaringer knyttet til batteridrift. Erfaringer vi også deler med andre aktører. Vi har mange besøk fra aktører som er ute etter å lære mer om batteridrift på skip i operasjon, sier Tønjum.

  Bærekraft og verdiskapning – hånd i hånd

  Color Line innlemmer bærekraft direkte i sin forretningsstrategi ved å sikre at alle bærekraftstiltak er kommersielt levedyktige. Dette betyr at selskapets bærekraftige prosjekter ikke bare er miljøvennlige, men også økonomisk sunne og bidrar til selskapets langsiktige suksess.

  Color Line Superspeed
  Foto: Color Line

  De syv strategiske fokusområdene for Color Lines bærekraftsarbeid:

  • Mot klimanøytral drift: Vi skal fremme fornybare energiløsninger og klimaeffektiv drift
  • Blått hav, grønne løsninger: Vi skal sikre bærekraftig bruk av havet og miljøet
  • Store opplevelser, små avtrykk: Vi skal være en katalysator for et mer bærekraftig reiseliv
  • Ansatte er vår viktigste ressurs: Vi skal tilby våre medarbeidere en attraktiv, utviklende og inkluderende arbeidsplass
  • Ansvarlig innkjøp, forbruk og avfallshåndtering: Vi skal bidra med ansvarlig innkjøp og til bærekraftig forbruk og sirkulærøkonomi
  • Fra vei til sjø: Vi skal tilby sikker og pålitelig passasjertransport og overføre mer gods fra vei til sjø
  • Sterkere sammen: Vi skal være en pådriver for samarbeid og felleskap

  Disse fokusområdene viser hvordan Color Line innlemmer bærekraft i alle aspekter av sin virksomhet for å oppnå langsiktig suksess og bidra positivt til samfunnet og miljøet.

  Les også: Forutsigbar og effektiv logistikk

  Hvordan gjennomføres denne strategien i praksis? Trond tok oss gjennom hvilke tiltak som er iverksatt på alle linjer til og fra Norge.

  Evolusjonsgrep på alle linjer fra Norge

  Color Line har iverksatt en rekke tiltak på sine ruter for å operasjonalisere sine strategiske mål. Dette inkluderer alt fra investeringer i moderne, energieffektive skip, optimalisering av drivstoffbruk, landstrøm, effektiv turnaround og bruk av teknologi i ruteplanlegging. Fokuset på effektiv logistikk og forbedret lastekapasitet, er i tråd med målet om å fremme mer bærekraftige transportløsninger.

  Satt i et langsiktig perspektiv har vi redusert våre utslipp med over 40% siden 2000

  Trond Tønjum, Konserndirektør Cargo, Color Line

  -Color Line har som hovedmål å redusere miljøpåvirkningen fra rederiets drift og operasjoner. Med en moderne flåte og effektive havneoperasjoner sørger selskapet for at det ikke oppstår vesentlige skadelige utslipp til vann eller forsøpling, sier Tønjum.

  -Skipene skal også bidra til å overvåke livet og miljøet i havet. Videre vil innføringen av landstrøm i de siste havnene, Hirtshals og Strømstad, redusere både støy og utslipp av partikler når skipene ligger til kai i disse havnene, fortsetter Tønjum.

  Eksempelvis; Color Lines rute mellom Norge og Hirtshals er en kritisk transportkorridor som forbinder Skandinavia med det europeiske kontinentet. Denne ruten opererer med høy frekvens og regularitet, og rederiet er dedikert til å redusere CO2-utslipp gjennom en rekke innovative tiltak.

  Effektiv turnaround i havn

  For å opprettholde en forutsigbar og effektiv drift, bruker skipet minimalt med tid i havn – kun én time til turnaround. Denne effektiviteten er nøkkelen til å sikre at skipet kan tilbringe mest mulig tid på sjøen og holde seg til den planlagte rutetiden. For å muliggjøre rask turnaround har Color Line implementert flere grunnleggende elementer:

  • Skipene har doble ramper: Disse tillater rask og effektiv lasting og lossing av skipet.
  • Innsjekkingskrav: Lastebiler med sjåfør må være innsjekket og klar med all dokumentasjon senest én time før avgang. For løs traller uten sjåfør er kravet fire timer før avgang.
  Superspeed i Larvik havn
  Foto: Color Line
  Energieffektivisering

  Utenfor høysesongen reduserer Color Line energiforbruket ved å kutte ti minutter i havn, noe som konverteres til lavere fart på sjøen. I tillegg planlegges den siste avgangen fra Hirtshals med lengre overfartstid, som resulterer i lavere CO2 utslipp.

  Innovativ ruteoptimalisering

  Color Line bruker et avansert Weather Routing System som optimaliserer rutevalget basert på strømninger i vannet og bølgehøyde. Dette systemet sørger for at skipene seiler med lavere motstand og dermed opererer mer effektivt.

  Landstrøm

  For å redusere støy og utslipp når skipene ligger i havn, har Color Line allerede innført landstrøm i Larvik og jobber med å implementere det samme i Hirtshals. Dette tiltaket bidrar betydelig til å redusere miljøpåvirkningen fra skipene når de er i havn.

  Bruk av biodrivstoff

  Som en del av selskapets bærekraftssatsing har Color Line gjennomført pilotprosjekter med bruk av biodrivstoff på skipene mellom Norge og Danmark. Dette er et viktig skritt mot å redusere karbonavtrykket ytterligere.

  Tiltak om bord på skipene

  Flere teknologiske forbedringer er gjort om bord på skipene for å redusere energiforbruk og utslipp:

  • Silikonbasert bunnstoff: Dette reduserer friksjonen i vannet og forbedrer skipets effektivitet.
  • Optimalisering av propeller: Justert for optimal ytelse i forhold til marsjfart.
  • LO Grids: Dekker hull i skroget ved thrustere, noe som reduserer friksjon.
  • Scrubbere: Disse installasjonene renser CO2-utslippene fra skipene, noe som igjen reduserer miljøpåvirkningen.

  Alle disse tiltakene er en del av Color Lines kontinuerlige arbeid for å sikre at deres operasjoner er så miljøvennlige og økonomisk levedyktige som mulig, samtidig som de opprettholder høy standard for kundetilfredshet og operasjonell effektivitet.

  Color Line er nå i en utforskningsfase for å vurdere nullutslippsskip, en avgjørelse rundt dette regner jeg med vil komme relativt raskt.

  Trond Tønjum, Konserndirektør Cargo, Color Line

  Flere av tiltakene sikrer også at Color Line kan levere imponerende punktlighet og regularitetstall på rutenettverket sitt mellom Norge og kontinentet, i tråd med tanken om at selskapets bærekraftige prosjekter ikke bare er miljøvennlige, men også økonomisk sunne og positive bidrag til selskapets langsiktige suksess.

  I 2027 åpner Hirtshals en ny innseiling som fjerner noen av innseilingsutfordringene knyttet til enkelte vindretninger, dette skal sørge ytterligere forbedringer av en allerede imponerende regularitetsstatistikk.

  FAKTA COLOR LINE CARGO