Hopp til innholdet

Autonome skip og automatiserte havner

  Krav til grønnere transport, mindre belastning på veisystemene og redusert plager fra støy og støv gjør sjø- og elvetransport som alternativ til lastebil. Vi snakker om autonome skip og automatiserte havner.

  Nå skal EU bruke 80 millioner kroner på å utforske mulighetene. Prosjektet «Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems» (AEGIS) skal gjøre Europas transportsystem grønnere og mer fremtidsrettet og tilrettelegge for miljø- og nabovennlige havner, også i byene.  Det skal vise at autonome skip og automatiserte havner kan gjøre transport på vann mye mer fleksibel og brukervennlig.

  Autonom tilbringetjeneste

  En mulighet som forskerne skal se nærmere på er muligheten for å bruke autonome tilbringerskip. Disse henter varer fra containerskip ute ved terminaler på kysten og frakter varene dit de skal innover fjordene. Dette gjøres raskere og billigere enn om selve skipet skal inn hele fjorden til kai.

  En sentral del i prosjektet er derfor å utvikle automatiske logistikkløsninger for sjø og innenlands vannveier.

  Prosjektet ser vi ser for oss at å kunne bruke en kombinasjon av større skip i hurtig linjefart og mange små tilbringerbåter for å lage et nytt transportsystem med lite støy og utslipp og med en fleksibilitet som både kan betjene små kaier langs fjordene og i sentrum av byene» Prosjektkoordinator Atle Minsaas, fra SINTEF Ocean (leder og koordinerer prosjektet)

  Dette sparer transporttid for de store skipene, øker frekvens og fleksibilitet for de små tilbringerbåtene og gjør det mulig å lage nye fremtidsrettede havneløsninger også i byene. Grieg Connect skal utvikle digitale løsninger for å støtte automatisk godstransport.

  Pir 1 Trondheim Havn Foto: Trondheim Havn

  Havner er viktige logistikknutepunkter som må ta tak i mulighetene som ligger i digitalisering, og som leverandør av systemløsninger for havner og terminaler er det viktig å ligge foran med ny teknologi. Vi ser at digitalisering gir bedre effektivitet, sikkerhet og bidrar til miljøhensyn. Prosjektet gjør det mulig å bidra til morgendagens løsninger
  Vidar Fagerheim, administrerende direktør i Grieg Connect

  Nytt liv for elvetransporten

  AEGIS vil også se på liknende løsninger for å knytte lasteskip direkte til innenlands vannveier i Nord-Europa. Nye løsninger for miljø- og nabovennlige havner i byene er en viktig del av prosjektet.

  Autonome tilbringerskip kombinert med automasjon i havnene er en av nøklene til fremtidens sjøtransport. Brukerne vil få mye bedre og fleksible transporttjenester ved å øke frekvensen og redusere tidsforbruket»
  Ørnulf Jan Rødseth, daglig leder, Norsk Forum for Autonome Skip

  I prosjektet vil vi utvikle teknologi for lasthåndtering om bord i skip og i havner, og digitale løsninger for å støtte automatisk godstransport.

  Tre geografiske omlastingspunkter

  AEGIS skal analysere og foreslå tekniske løsninger for tre forskjellige omlastingspunkt fra sjøgående skip til lokale distribusjonssystemer.

  North Sea Container Line

  Det første punktet er norsk og ledes av North Sea Container Line i samarbeid med Trondheim Havn. Her skal små tilbringerbåter knyttes opp mot containerskip med omlasting på terminaler ute på kysten. Små båter kan betjene destinasjoner i så vel utkantstrøk som i bynære områder, samtidig som linjeskipet sparer tid ved å slippe å gå inn i fjordene.

  Dette er et prosjekt helt i tråd med vår strategi om havneutvikling, bærekraft og økt transport av gods på sjø. For oss er det spesielt viktig at dette prosjektet utforsker bruk av mindre og fleksible fartøy, digitalisering, logistikkløsninger og havneoperasjoner. Vi ser virkelig frem til å jobbe videre med AEGIS
  Terje Meisler, Maritim sjef for Trondheim Havn

  DFDS

  Det andre punktet ligger i BeNeLux området og ledes av DFDS. Det skal knytte DFDS’ godsferger til elvetransport med liknende løsninger som i det norske prosjektet.

  Ports on the move to become Global Logistics Information Exchange Hubs

  Aalborg Havn

  Det tredje punktet som skal testes ut ledes av Aalborg Havn i samarbeid med Vordingborg Havn og undersøker hvordan automatisering kan brukes for å effektivisere bynære og regionale havner og dermed forbedre konkurranseflaten mot vegtransport.

  Centralhavnen Aalborg havn
  Centralhavnen
  Foto: Aalborg havn

  Bevilgningen til AEGIS-prosjektet er en anerkjennelse og ytterligere styrking av Norges ledende posisjon på utvikling av autonom skipsfart. Prosjektets fokus på havneoperasjoner og lasthåndtering gjør at det kompletterer andre store norske prosjekt, for eksempel EU-prosjektet AUTOSHIP, som i hovedsak ser på skipet»
  Vegar Johansen, administrerende direktør i SINTEF Ocean

  Hva er AEGIS?

  AEGIS (Advanced, Efficient and Green Intermodal Systems) er et forsknings- og innovasjonsprosjekt med en samlet finansiering på 7,5 millioner euro. Prosjektet består vil utnytte kompetansen fra et tverrfaglig team til å integrere nye innovasjoner fra området Connected and Automated Transport (CAT). Målet er å utforme neste generasjons bærekraftige og meget konkurransedyktige vannbårne transportsystem i Europa.

  AEGIS platform, Illustration by AEGIS

  Prosjektet omfatter: flere forskjellige skipstørrelser, mer fleksible skipsystemer, automatisert lasthåndtering, havner, nærskipsbåter, standardiserte lastenheter og nye digitale teknologier.

  Prosjektet er valgt av EU-kommisjonen for å vise at autonome skip og havneautomatiseringsteknologier kan gjøre vannbåren transport mye mer fleksibel og brukerorientert og samtidig redusere miljøbelastningen av transport i EU.