Hopp til innholdet

Årlig utslippsreduksjon på 1.300 tonn CO2

  I mars etablerte Karmsund Havn og Haugaland Kraft et felles selskap, Havnekraft AS. Fredag 19.06.20, tildelte Statssekretær Mathias Fischer fra Klima- og miljødepartementet Havnekraft 25,3 millioner kroner til anlegget, på vegne av Enova.

  Havnekraft AS har som formål å utvikle, eie og drifte landstrømanlegg, samt virksomhet knyttet til dette. Havnekraft AS søkte i april om støtte til investering i landstrømanlegg på Haugesund Cruise Terminal, Garpeskjær, igjennom Enovas støtteording «Støtte til Infrastruktur for strøm til havneopphold og lading.» Det omsøkte anlegget er et høyspentanlegg, som skal benyttes til cruiseskip som anløper terminalen, samt infrastruktur som muliggjør lavspenttilkobling på samme anlegg av andre typer skip utenfor cruisesesongen.

  Karmsund Havn, Foto: Karmsund havn

  Fredag 19.06.20, tildelte Statssekretær Mathias Fischer fra Klima- og miljødepartementet Havnekraft 25,3 millioner kroner til anlegget, på vegne av Enova.

  Haugesund har hatt en eventyrlig vekst i cruisesegmentet på få år, og i 2021 ventes nærmere 400.000 passasjerer, fordelt på 119 anløp. For at vi skal kunne fortsette å vokse innen cruisesegmentet, er det en forutsetning at vi får på plass landstrøm, ettersom både administrasjon, styre og eiere er opptatt av at Karmsund Havns grønne profil skal være gjennomgående i alle våre segmenter. Tilskuddet er helt avgjørende for at Havnekraft skal kunne gjennomføre investeringen, og vi er svært glade for at Klima- og miljødepartementet har rigget Enova med ordningen, som vil gi store utslippsbesparelser fra første tilkobling
  Tore Gautesen, Havnedirektør Karmsund havn

  I forbindelse med Enovasøknaden, har Havnekraft beregnet potensialet for bruk av det første anlegget på Risøy, og inngått intensjonsavtaler med rederier som ønsker å benytte anlegget. Basert på dette, vil en kunne oppnå en årlig reduksjon på rundt 1.300 tonn CO2 – utslipp.

  Som premissleverandør for det grønne skiftet er det knyttet høye forventninger til fornybarnæringens bidrag til en bærekraftig utvikling. Vår målsetting er at landstrøm skal være tilgjengelig i alle havner i vårt område og tildelingen i dag fra Enova er et stort bidrag på veien til dette målet.
  Konsernsjef Olav Linga i Haugaland Kraft AS

  Havnekraft AS håper å ha på plass det første landstrømanlegget innen 01.01.22.

  For ytterligere informasjon

  Haugaland Kraft, Konsernsjef Olav Linga, 911 61 324
  Karmsund Havn, Havnedirektør Tore Gautesen, 922 26 097