Hopp til innholdet

Årets miljøfyrtårn finalist

  ASKO sjødrone i Moss Havn

  Moss Havn er en av seks finalister i konkurransen om å bli årets Miljøfyrtårn. Juryen har vektlagt fremtidsrettet, aktivt og målrettet arbeid for miljøvennlig transport.

  Juryen skriver følgende om Moss Havn. Moss Havn er ambisiøse og har et tydelig mål om å være nullutspillshavn innen 2030. De er godt i rute for å nå dette.

  Vi er stolte av arbeidet vårt og ser frem til at næringslivet i regionen skal kunne flytte gods fra vei til sjø og bane – helt uten utslipp
  Øystein Høsteland Sundby, havnesjef ved Moss havn.

  Implementerte tiltak

  • Det benyttes kun fossilfrie biler i havnedriften; det inkluderer el-bil, biogass-lastebil, elektrisk hjullaster, samt elektriske sykler – også lastesykkel. I år kommer også elektriske semitrailere som brukes til og fra havna av ASKO og andre kunder.
  • Havna har åpnet en banebrytende droneterminal sammen med ASKO som gjør havna i stand til å ta imot autonome, elektriske sjø-droner for trafikk over fjorden!
  • De har arbeidet målrettet med tiltak som reduserer og fjerner CO2-utslipp, deriblant gjennom oppvarmingskilder og mindre energiforbruk i effektive bygg
  • I tillegg er det gjennomført flere tiltak for å redusere støy, bygge en kompakt byhavn og prioritere areal til aktivitet som må være sjønært.
  ASKO autonome drone i Moss Havn
  ASKO autonome drone i Moss Havn
  Foto Jørn Askvik