Hopp til innholdet

Ambisiøse klimamål – Sjøveien bidrar

  Lerøy Seafood oppdrettsanlegg

  Lerøy Seafood Group skal kutte utslipp i tråd med 1,5-graders målet i Paris-avtalen. Nå er målene godkjent av FN. Et av tiltakene er utprøving av fersk laks sjøveien til Europa

  Sjømatselskapet Lerøy Seafood Group har høye ambisjoner i alle deler av virksomheten. Dette gjelder også for klima og for selskapets totale utslipp av klimagasser gjennom hele verdikjeden.

  I Lerøys klimamål ligger ikke bare kutt i egne utslipp i verdikjeden, men også kutt i utslippene fra varer som inngår i Lerøys verdikjede gjennom leverandørleddet.  

  Målet er å kutte klimautslippene med 46 % frem mot 2030, noe som er i tråd med Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5-grader. Målene innebærer en reduksjon av Lerøys totale utslipp gjennom egenaktivitet og aktivitet som genererer utslipp gjennom produksjon av varer som inngår i Lerøys verdikjede.

  Fersk laks fra Midt-Norge fraktes sjøveien til Europa – positiv miljøgevinst

  Lerøy tester bl.a ut frakt av fersk laks fra Midt-Norge med sjøveien til Europa. Midt-Norge får to ukentlige direkteseilinger til Nederland, noe osm muliggjør å teste sjøfrakt av fersk laks fra Midt-Norge til Europa i stor skala.

  Lykkes dette konseptet, er det en oppside med færre trailere på veiene mellom Midt-Norge og kontinentet. Å flytte trailere med varer til samseiling på sjøen, gir også en positiv miljøgevinst. 
  Espen Andersen, leder logistikk for Lerøy Seafood

  Samarbeidet mellom laksenæringen og dagligvarebransjen, som begge har store transportvolumer, gjør at mange nå har forsterket tro på at godslinjen vil være attraktiv for varestrømmer til og fra Midt-Norge.

  Kysthavnalliansen, som består av Kristiansund og Nordmøre havn IKS, Trondheim havn IKS, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Helgeland Havn IKS, har et mål om å bidra til å fjerne 6.500 vogntog fra norske veier de neste to årene – ved å flytte mer gods sjøveien.