Hopp til innholdet

All godstrafikk går som normalt

  All transport av varer, import og eksport, som ikke innebærer frakt av passasjerer, skal gå som normalt på landevei, tog, skip og luftfartøy. Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpen for godstrafikk

  Flyplasser, havner og grenseoverganger holdes åpen for godstrafikk, ifølge en pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet og Samferdselsdepartementet.

  Norge er avhengig av gode forsyningslinjer for å sikre både befolkning og virksomheter nødvendige varer. Luftfarten, maritim trafikk, landevei og tog er alle viktige deler av forsyningslinjene inn og ut av Norge.

  Sjøtransporten sikrer leveranse av varer

  Til tross for at Norge er delvis stengt, opererer havner, rederier og speditører tilnærmet som normalt for å sikre at vareflyten med mat, medisiner og andre nødvendigheter fortsatt skal kunne komme frem til forbrukerne.

  Næringen bekrefter fokuset på å opprettholde normal aktivitet og sikre forsyningskjedene.

  Full produksjon i Kina etter koronautbruddet

  Som en følge av Covid-19, er det innført en rekke strenge rutiner og tiltak for å ivareta sikkerheten til våre ansatte og samfunnet rundt oss.

  Norges stamnetthavner, en del av landets kritiske infrastruktur og forsyningskjede (samfunnskritisk infrastruktur), og en del av EUs «Trans European Network» (transportkorridorer). presiserer at godstransporten går som normalt.

  Sjursøya containerterminal
  Foto; Oslo Havn

  Leveringen av gods og varer til Oslo havn fortsetter. Godstrafikken har stor nasjonal og regional betydning der 70 – 80 % av varene skal til mottakere innenfor to timer fra havna.

  Karmsund Havn en av Norges 32 stamnetthavner. Over havnen går det betydelige mengder forbruksvarer, matvarer, medisiner, utstyr til helseinstitusjoner og kjemikalier.  Karmsund Havn bekrefter at de holder åpent i den ekstraordinære situasjonen, som Norge befinner seg i nå.  

  Det bekreftes også fra rederiene som opererer til og fra kontinentet og langs Norskekysten bekrefter at operasjonene går som normalt.

  Samskip og Nor Lines opererer som normalt, de ser en økning i godtrafikken på sjø. Varer som tidligere gikk med bil flyttes over på container, sett i lys av at ferger og sjåfører er forhindret fra å operere som normalt.

  Vi vil opprettholde normal aktivitet som sikrer forsyningskjedene
  Are Gråthen, Adm. Direktør Samskip

  North Sea Container Line (NCL) informerer om at de har normal operasjon og at gods lastes og losses som vanlig.

  Unifeeder opprettholder full drift og fortsetter uavbrutt for å betjene sine kunder, alle kontorer følger instruksjonene fra de nasjonale myndighetene, inkludert reiseguider, karantene og helse og hygiene.

  DFDS, Stena Lina og Color Line har alle innstilt eller begrenset sine avganger til og fra Norge til sine utenlandske destinasjoner, men godstrafikken med Color Carrier går som normalt.

  Color Carrier
  Color Carrier Foto: Color Line