Hopp til innholdet

87 millioner til 10 landstrømprosjekter

  Enova innvilger støtte til ti nye prosjekter som kutter klimagassutslipp fra skip ved kai. Cruisekaiene i Ålesund er blant dem som nå vil kunne tilby landstrøm.

  Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for maritim næring er landstrøm et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport
  Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova

  Følgende 10 prosjekter får støtte:

  Støttemottaker​StedStøttebeløp
  Plug ASCruisekaiene Prestebrygga og 
  Storneskaia, Ålesund
  26 000 000 kr
  Eramet Norway ASPorsgrunn, Sauda, Kvinesdal 
  og Tyssedal​
  13 339 500 kr
  Borg Havn IKØra-terminalen, Fredrikstad9 717 731 kr
  Oslo Havn KFNordre Sjursøykai, Oslo9 088 854 kr
  Eigersund Næring og Havn KFKaupanes, Egersund6 552 552 kr
  Halden kommuneMølen kai, Halden6 222 500 kr
  Flora Hamn KFBotnastranda, Florø5 013 150 kr
  Molde og Romsdal Havn IKSHurtigrutekaien, Molde4 481 000 kr
  Flora Hamn KFFugleskjærskaien, Florø3 234 250 kr
  Sandnes Havn KFSandnes havn3 041 000 kr
  Sum86 690 537 kr

  Landstrømanleggene skal være satt i drift senest 1. januar 2021.

  Stort potensial

  Dette er Enovas sjuende konkurranse med støtte til utbygging av landstrømanlegg i norske havner, og den siste i sin nåværende form. Til sammen har Enova innvilget nesten 580 millioner kroner i støtte til rundt 90 landstrømprosjekter langs hele kysten.

  – Vi har nå bidratt til å få opp en grunnleggende infrastruktur i mange sentrale havner. Det gir et godt utgangspunkt og et stort potensial, sier Nakstad.

  Vurderer videre satsing

  Samtidig er elektrifiseringen til sjøs i en rivende teknologisk utvikling, og det påvirker også hvordan markedet for landstrøm bør utvikle seg fremover, poengterer Enova-sjefen:

  – Om noen år trenger vi strøm på kaikanten ikke bare for å drifte skipene ved kai, men for å lade batterier om bord slik at også deler av seilasen kan bli utslippsfri.

  Enova tar derfor nå en fot i bakken og vurderer ulike alternativer for en videre satsing.

  – Infrastruktur på land er fortsatt en viktig del av våre planer for å bygge morgendagens utslippsfrie sjøtransport, men vi må finne den modellen som gir mest mulig igjen for pengene og som kan bygge et levedyktig marked på sikt, sier Nakstad.

  Som et ledd i dette arbeidet gjennomfører nå Enova i samarbeid med NVE og Kystverket en utredning som ser på det langsiktige behovet for infrastruktur i havner samt hvilke markedsmessige forhold som må på plass.
  Color Line tar i bruk det første landstrømanlegget i utenlandsk havn

  – Vi tar sikte på å lansere et nytt støttetilbud til etablering av land- og ladestrøm tidlig neste år. Frem til da vil vi fokusere på å bygge opp etterspørselen gjennom å bidra til at flere skip bygges eller ombygges med mulighet for å ta imot strøm fra land, avslutter Enova-sjefen.

  Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, ivaretar forsyningssikkerheten og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at det utvikles nye energi- og klimateknologier og at de gode løsningene tas i bruk i markedet.​​
  Kilde: ENOVA

  Shortsea Promotion Centre Norway​ er et kompetansesenter for nærskipsfart. Vi fremskaffer og formidler kunnskap som er nyttig i arbeidet med å gjøre sjøtransporten til en større del av verdikjeden.​​​​​​ Vi er en del av den Europeiske kompetanseklyngen av Shortsea Promotion Centre​

  Stikkord: