Hopp til innholdet

760 000 tonn er flyttet fra vei til sjø

  Container blir lasta ombord i Vega Vela. Foto - Bremnes Seashore

  Siden 2017 har Kystverket gitt tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud som kan konkurrere med veitransport. Hittil har mer enn 760 000 tonn gods blitt flyttet over på sjøveien med ordningen. Årets søknadsfrist er 10. mai 2021.

  Tilskuddsordningen for overføring av gods fra vei til sjø er en del av regjeringens satsing på å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Flytting av godstransport har nytteverdi for samfunnet gjennom færre trailere langs norske veier, økt trafikksikkerhet og reduksjon i lokale utslipp.

  An english version of the article is available here

  47 000 færre lastebiltransporter

  Det er gitt tilskudd på inntil 175 millioner kroner i til 8 rederier. Resultatet er overføring av 760 000 tonn gods fra vei til sjø. Overføringen tilsvarer nærmere 47 000 færre lastebiltransporter, og en reduksjon på ca 21 000 tonn CO2-ekvivalenter.

  Resultater av tilskuddsordningen
  Illustrasjon: Kystverket

  Vi gleder oss over de positive effektene av de prosjektene som så langt har fått innvilget tilskudd. Nå ønsker vi nye søknader som kan være med på å styrke godstransport til sjøs ytterligere.
  Avdelingsleder i Kystverket, Thor Vartdal

  Tilskuddsordningen for gods fra vei til sjø

  Tilskudd til godsoverføring er et ledd i regjeringens satsning på å styrke sjøtransporten. Redere kan søke tilskuddsmidler fra ordningen.

  Kystverket gir tilskudd for etablering av sjøbasert transporttilbud for gods som i dag fraktes på vei. Tilskuddsordningen er et virkemiddel for å oppfylle målet om mer gods på sjø.

  Foto: Unifeeder

  Prosjekter som kan vise til nytteeffekter ved overføring av godstransport fra vei til sjø, kan oppnå driftsstøtte i inntil tre år. Støtten avgrenses til nytteverdien som genereres i støtteperioden. Kystverket har utviklet et eget verktøy for beregning av nytteverdi ved godsoverføring.

  Er du reder etablert innenfor EØS, med skip flagget i et EØS-land og har planer om å etablere ei ny godsrute, vil Kystverket gjerne høre fra deg.

  Fristen for å søke er 10. mai 2021.

  Hvordan søke?

  Kystverkets elektroniske «Søknadsskjema godsoverføring»  i Altinn.no skal benyttes. Nærmere informasjon om tilskuddsordningen, og krav til søknad finner du her.

  Kystverket tilbyr veiledning til interesserte søkere. Kontakt oss via e-post og avtal et digitalt veiledningsmøte.

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *