Hopp til innholdet

69 grader nord

  Tromsø er den arktiske hovedstaden. Med sine 76.000 innbyggere er det den største byen i Nord-Norge. Nært tilknyttet byen ligger Tromsø havn, en av landets største fiskerhavner, en viktig cruisehavn og logistikk-knutepunkt i nord.

  I en serie artikler har vi tenkt å belyse den norske maritime næringen, hvilken rolle den spiller, hva den kan tilby og hvordan den skal gjøre logistikken mer bærekraftig ved å flytte mer gods fra vei til sjø. Vi starter reisen i Tromsø og snakket med Havnedirektør i Tromsø Havn, Jørn-Even Hansen.

  Ydmykhet og fremtidsoptimisme

  «Vi bygger for den arktiske framtiden»

  Havnestyret i Tromsø Havn vedtok nylig ny strategiplan for 2020-2032.
  Den arktiske fremtiden skal bygges gjennom følgende fokusområder:

  • Tilrettelegge for maritim næringsutvikling
  • Være en pådriver for det grønne maritime skiftet i nord
  • Være engasjert, endringsvillig og effektiv
  Tromsø Havn

  Tromsø havn strategiske styringsdokument 2020-2032

  Mer gods fra vei til sjø

  Utgangspunktet for framtidig vekst i Tromsø Havn ligger i Nord-Norges naturressurser, hvor sjøtransporten er avgjørende for å holde hjulene i gang langs norskekysten,  både for norsk industri og norske arbeidsplasser .

  Tromsø Havn

  Tromsø Havn har utviklingsansvaret for de maritime næringsaktivitetene i Tromsø kommune. Ansvaret utføres gjennom tilrettelegging av infrastruktur for næringslivet i nord og gjennom å være en pådriver for vekst, nyetableringer og innovasjon spesielt innenfor næringene fiskeri, energi, reiseliv/cruise og logistikk.

  Destinasjonskart

  Fra Tromsø havn kan godset nå hele 47 havner i inn- og utland (Se listen nedenfor over aktuelle havner).
  De største destinasjonene er Bergen-Kirkenes (Hurtigruten), Nederland-UK-Russland-Norge (Eimskip), Baltikum-Nederland-Russland-Norge (Norlines), Nederland-Norge (NCL)

  Knytter Tromsø tettere til verden

  Havner tilgjengelig fra Tromsø

  AverøyHarstadRisøyhamnSzczecin
  BergenHavøysundRotterdamTaganrog
  BerlevågHonningsvågRypefjordTananger
  BodøKirkenesRørvikTorvik
  BrønnøysundKjøllefjordSandnesTrondheim
  BåtsfjordKlaipedaSandnessjøenVadsø
  FinnsnesKristiansund NSkjervøyVardø
  FlorøMehamnSortlandVelsen
  GdanskMoldeStamsundØksfjord
  GlomfjordMurmanskStokmarknesØrnes
  GrimsbyMåløySvelgenÅlesund
  HammerfestNesnaSvolvær

  Positiv trafikkutvikling

  Anløp og godsutvikling 2016-2018

  Godsmengder over havna i 2018 er 1 285 700. Dette er en økning på 5,5 prosent sammenlignet med 2017. Mengde gods lastet og losset innenriks har økt i 2018 sammenlignet med 2017. Godstypene består hovedsakelig av fiskeri- og havbruksprodukter, bulkprodukter, stykkgods og containere.

  Hva må til for å flytte mer gods fra vei til sjø? 

  Jørn-Even Hanssen, Havnedirektør Tromsø Havn

  Vi utfordret havnedirektøren i Tromsø, Jørn-Even Hanssen til å dele sine synspunkter rundt hva han mener må til for å flytte mer gods sjøveien. Han var opptatt av 3 ting:

  • Statlige tiltak som følger opp de politiske målsetningene om godsoverføring
  • Havnene må ta en aktiv og bevisst roller
  • Rederiene og transportørene må legge til rette for, og vareeierne må ta bevisste miljøvalg

  Skiftet fra vei til sjø er ett felles ansvar, men rederiene må ha det riktige produktet og tonnasjen. Rederiene må samarbeide med vareeiere, transportører, havner, og myndighetene for å nå markedets behov.

  Raske fakta om Tromsø havn

  • 2 100 meter med kai
  • 8 738 skipsanløp i året
  • 1,2 millioner tonn lastet og losset gods
  • 1 million passasjerer
  • 2 000 mål areal
  • 34 500 m2 med kontor- og lagerbygg
  • 100 bedrifter er etablert på våre havneområder