Hopp til innholdet

50.000 vogntog fra vei til sjø

  I tett dialog med et utstrakt agent-nettverk og rederiene som frakter gods langs norskekysten, lanserte Nor Lines i begynnelsen av april konseptet Nor Lines Daily, et  samlastings-produkt for sjøveien som skal gi næringslivet regularitet og forutsigbarhet dør-dør. I samtale med Product manager Per Anders Brattgjerd og Head of Product Development Oddgeir Hepsø fikk jeg vite litt mer om konseptet, markedspotensialet, samt litt om mottagelsen i markedet.

  «Daily» konseptet

  Konseptet er samlasting på sjø gjennom å utnytte ledig kapasitet hos redere som seiler langs norskekysten. Idéen er å møte behovet for frekvens som de enkeltstående rederiene ikke klarer å tilfredsstille hver for seg. For å være en reell konkurrent med lastebilen må vi kunne tilby nye og gamle kunder dør-dør løsninger med høyere frekvens.

  Ved å organisere den ledige kapasiteten med rederiene og kombinere dette med Nor-Lines sitt terminal- og agent nettverk sikrer man dør-dør løsninger med god frekvens via sjøveien.
  Per Anders Brattgjerd, Product Manager Nor-Lines Daily

  Hva innebærer dette i praksis? Strekninger som idag som opererer med ukentlig frekvens som f.eks strekningene Stavanger-Trondheim og Trondheim – Tromsø vil nå kunne tilby 3 ukentlige avganger. En markant frekvensøkning som åpner opp markedet for nye kunder.

  Pilot-fase

  «Daily» startet offisielt 01.04, litt kort tid til å trekke bastante konklusjoner men tilbakemeldingen fra markedet er god. Kundene bekrefter behovet for «Daily». Konseptet åpner for å tenke nytt rundt logistikkløsninger. Vi har bedre dialog med vareeiere og fokus på langsiktig strategisk samarbeid – målet er å bidra til kundens verdiskapning sier Per Anders Brattgjerd.

  «Daily» er enn så lenge en pilot som enn så lenge inkluderer flere forskjellige rederier samt Hurtigruten.

  I sjøtransport er vanligvis kunden som oftest nødt til å forholde seg til mange forskjellige aktører, kontra èn aktør ved bruk av bil. «Daily» konseptet forenkler denne kontaktflaten og gjør den mer effektiv for kunden.  Kundene henvender seg til Nor-Lines Daily som utarbeider løsninger gjennom å benytte poolen av rederier. Kundefronten blir «one-stop shop» for alle tjenester.

  Fra vei til sjø

  Nor-Lines har gjort en overordnet vurdering av potensialet i markedet gjennom å vurdere at store deler av den ledige kapasiteten som de enkelte rederiene opererer med er overførbart. Markedspotensialet tilsvarer overføring av 50.000 langturer med vogntog til sjøtransport. Når frekvensen øker og det eksisterer ledig kapasitet vil kundene oppleve å få et konkurransedyktig produkt både når det gjelder kvalitet, pris og ikke minst miljø.  

  Gjennom å kombinere rederi og terminalnettverk til å skape gode dør-dør løsninger, hvor de lange tunge transportene går sjøveien og distribusjonen foregår med lokale transportører, blir konseptet også fornuftig sett fra et samfunnsperspektiv.

  «Vi bruker bil når vi må og sjø når vi kan»
  Per Anders Brattgjerd, Nor Lines Daily

  Å bygge konsepter på sjøen er en investeringsprosess, det trengs volum for å lykkes og det tar tid å bygge volum. Gjennomsnittsalderen for kystflåten er opp mot 30 år, det trengs topplinjevekst for å sikre midler til nødvendig utskifting av flåten. Volumveksten skal komme gjennom bedre utnyttelse av ledig kapasitet, økt frekvens og konkurransedyktige priser. Med økende miljøbevissthet og kapasitetsutfordringer på veiene så blir det spennende å følge utviklingen av «Daily» i tiden fremover.  

  Spørsmål om Daily kan rettes til Per Anders Brattgjerd på mobil 7350 6231 eller på mail Per.Anders.Brattgjerd@norlines.no