Lasting og lossing i Bergen Havn

Bergen Havn med vekst i containertrafikken på 3,9%

Til tross for et krevende år i 2020 grunnet Covid-19, hadde Bergen havn en volumvekst på containertrafikk på 3,9% og passerte dermed toppåret i 2012. 40 671 TEU´s i 2020 representerer en oppgang på 3,9%,…

Container blir lasta ombord i Vega Vela. Foto - Bremnes Seashore

760 000 tonn er flyttet fra vei til…

Siden 2017 har Kystverket gitt tilskudd til redere for å etablere nye sjøtransporttilbud som kan konkurrere med veitransport. Hittil har mer enn 760 000 tonn gods blitt flyttet over på sjøveien med ordningen. Årets søknadsfrist er…