87 millioner til 10 landstrømprosjekter

Enova innvilger støtte til ti nye prosjekter som kutter klimagassutslipp fra skip ved kai. Cruisekaiene i Ålesund er blant dem som nå vil kunne tilby landstrøm. Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, og for…

Esbjerg havn utvider kapasiteten

Styret i Esbjerg havn har vedtatt byggingen av en ny, 40.000 m2 multi-terminal i det østlige havneområdet, dette for å møte økt etterspørsel etter områder for lagring og frakt av last. Den nye terminalen forventes…