Nor Lines lanserer fremtidens kystkonsept

I tett dialog med et utstrakt agent-nettverk og rederiene som frakter gods langs norskekysten, lanserer Nor Lines i disse dager produktet Nor Lines Daily for samlasting på sjø for å gi næringslivet regularitet og forutsigbarhet…

Unifeeder med ny service Rotterdam – Oslo

Unifeeder med oppgradert service fra Benelux til Norge. F.o.m. 18 mai tilbyr Unifeeder avganger på lørdag ettermiddag, med ankomst i Oslo mandag morgen. Den nye servicen styrker tilbudet på nordgående transport og gjør det mulig…

50 milloner kroner i ny tilskuddsordning

Regjeringen har i statsbudsjettet for 2019 satt av midler til en ny ordning for tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner. Fristen for å søke er 2. juni 2019, og prosjektene må være ferdig…

Sjøveiens feiebil – kommer til et havnebasseng nær…

For halvannet år siden traff Niels Astrup og Per Elvestuen hverandre på «Hold Norge rent» konferansen. Niels hadde en idé om en autonom drone for innsamling av søppel, Per hadde mange års erfaring som kommunikasjonssjef…

Color Line tar i bruk det første landstrømanlegget…

Statsminister Daniel Günther i Schleswig-Holstein åpnet torsdag det første landstrømanlegget i Kiel havn. Anlegget er det første som Color Line tar i bruk utenlands. Fra før har selskapet sluttført et omfattende miljøprogram i de norske…

To skritt tilbake

Nytt forslag til havne- og farvannslov svekker sjøtransporten og er to skritt tilbake i arbeidet med å gjøre næringen mer konkurransedyktig skriver Tor Arne Borge i sin kronikk. ​Regjeringen la nylig frem et forslag til ny…

Var 2018 bunnen som vi nå har passert?

I årsrapporten til Eidesvik Offshore for 2018 står det følgende- Vi ser heldigvis tegn til bedring, og med utviklingen så langt i 2019 kan det se ut som at 2018 var bunnen som vi nå…

Fortsatt god containervekst i starten av 2019

Antall containere over Larvik havn økte med 19 prosent i første kvartal 2019. Dermed går det mot nok et rekordår innenfor containertrafikk. I første kvartal ble det lastet og losset i alt 0,45 millioner tonn…