Hopp til innholdet

1,4 millioner tonn gods fra vei til sjø

  NCL Svelgen (Foto: NCL)

  North Sea Container Line (NCL), Sea-Cargo Skips AS og Eureka Shipping Ltd. har fått tilsagn om økonomisk støtte for prosjekter som skal få transport av gods over fra vei til sjø. I alt er støtten på 92,2 millioner kroner.

  Tilskuddsordningen, som administreres av Kystverket, har som mål å gi støtte til prosjekter som bidrar til målet om å overføre transport av gods til sjø – for løsninger som i dag benytter veitransport.

  Det er svært gledelig at vi i år, som tidligere år, fikk mange søknader til behandling. Denne gangen var det prosjektene til North Sea Container Line (NCL), Sea-Cargo Skips AS og Eureka Shipping Ltd. som vant fram som de beste prosjektene i henhold til kriteriene.
  Avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen i Kystverket

  I årets runde har tre av totalt 14 prosjekter nådd frem. Det er synliggjort at disse tilsammen vil overføre nærmere 1,4 millioner tonn gods til sjø i løpet av rutenes tre første driftsår.

  25.000 lastebiler fra vei til sjø

  Etter at Tege ble lagt ned har det over lengre tid blitt jobbet for å få opp en ny godsrute mellom Tromsø og Bodø. Analyser viser at et slikt tilbud kan ta bort opp mot 25 000 lastebiler fra veiene i regionen. Det vil spare området for mange belastinger. Ruten vil tilby tre ukentlige avganger via Lødingen og Harstad i begge retninger. 

  Jeg er overbevist om at dette både er en viktig og riktig tildeling
  Direktør i Norske Havner, Kjell-Olav Gammelsæter

  Nord-Norgelinjen-prosjektet til Eureka Shipping Ltd etablerer en godslinje mellom Bodø og Tromsø, som kan ta både containere og vogntog. Ruten skal betjenes med et kombinert containerskip med egne kraner ombord. Oppstart av den nye ruten er 1. april 2021.

  Nord-NorgeLinjen kobler sammen flere aktører
  Illustrasjon: Transportutvikling AS

  Eureka forventer at så mye som 600 000 tonn gods kan overføres fra vei til sjø i løpet av støtteperioden på tre år. Samfunnsnytten ved overføring av disse lastene utgjør omlag 50 millioner kroner.

  – Ruten vil korrespondere med Nordlandsbanen i Bodø, og fungere som en forlengelse av denne til Tromsø. Det blir spennende å følge prosjektet, og hvordan markedet tar imot tilbudet, sier Tønnessen.

  Prosjekt Fersk Fisk

  Container blir lasta ombord i Vega Vela. Foto - Bremnes Seashore
  Container blir lasta ombord i Vega Vela. Foto – Bremnes Seashore

  Prosjektet Fersk fisk fra Sunnhordaland omfatter både etablering av en helt ny rute mellom Stord og London og omlegging av NCLs to ruter til Rotterdam og Hamburg. Fra 16. september 2020 har NCL fire direkte anløp fra Stord for transport av fersk fisk.

  BÖMLO-laks fra vei til sjø

  NCL forventer å kunne overføre 489 294 tonn gods i løpet av støtteperioden på tre år. Samfunnsnytten ved godsoverføringen er beregnet til 29,4 millioner kroner i perioden.

  Fersk laks fra Midt-Norge fraktes sjøveien til Europa

  Prosjekt Baltic Initiative

  Prosjektet Baltic Initiative går ut på å etablere en ny rute mellom Vestlandet og Świnoujście i Polen. Oppstart for den nye ruten er 1. januar 2021. Ruten skal betjenes med ro-ro-skipet MV Bore Bay, og vil gå ukentlig via Haugesund, Tananger og Farsund.

  Sea-Cargo forventer å kunne overføre 212 488 tonn gods i løpet av støtteperioden. Samfunnsnytten ved overføring er beregnet til 25,3 millioner kroner.